Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 25 listopada 2015
Imieniny: Elżbiety, Katarzyny i Klemensa
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Gmina i Miasto Drzewica ponownie laureatem konkursu „Przyjazna Wieś”

25.11.2013

W dniu 20 listopada 2013r. w Instytucie Europejskim w Łodzi Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski odebrał z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia  nagrodę za zajęcie II miejsca w wojewódzkim etapie konkursu „Przyjazna Wieś”.

Komisja konkursowa przyznała 320 pkt i II miejsce w kategorii „Infrastruktura techniczna” projektowi: „Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drzewica”. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych i efektywnych projektów o charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych na obszarach wiejskich, sfinansowanych ze środków funduszy europejskich. W tym roku zorganizowana została piąta edycja konkursu. Konkurs skierowany był do samorządów, które zrealizowały projekty infrastrukturalne na obszarach wiejskich.

Gmina i Miasto Drzewica zgłosiła do konkursu dwa projekty:

  • w kategorii infrastruktura społeczna – „Przebudowa boiska LKS Radzice w Radzicach Dużych”
  • w kategorii infrastruktura techniczna – „ Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drzewica”.

Do etapu wojewódzkiego konkursu zgłoszonych zostało 27 projektów w obu kategoriach. Spośród nadesłanych wniosków komisja konkursowa wybrała po trzy zwycięskie projekty w ramach poszczególnych kategorii.Dyplom

Wyniki konkursu:
Kategoria: „ Infrastruktura techniczna”
Miejsce I „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Słupi” – Gmina Słupia
Miejsce II "Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej" - Gmina i Miasto Drzewica
Miejsce III "Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości w gminie Maków" - Gmina Maków.

Organizatorem konkursu jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. Na etapie regionalnym konkurs przeprowadził Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego, natomiast na etapie ogólnopolskim Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Nagrodzona inwestycja polegała na realizacji trzech zadań:

  1. Remont zbiorników wody czystej nr 1 i nr 2 (2x500m3) na Stacji Uzdatniania Wody w Drzewicy;
  2. Remont zbiornika żelbetowego Hydrocentrum pełniącego funkcję oczyszczalni ścieków w Drzewicy;
  3. Rozbudowa radiowej sieci telemetrycznej, monitoringu i sterowania urządzeniami wytypowanych przepompowni z terenu gminy Drzewica wraz z oczyszczalnią ścieków.

W ramach tego zadania wykonano instalację monitorującą 26 przepompowni. Stacja dyspozytorska zlokalizowana jest w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Drzewicy. Składa się ze stacji operatorskiej – jest to komputer do przedstawienia wizualizacji oraz rejestracji, przechowywania danych i radiomodemu. Funkcje powyższe realizuje oprogramowanie SCADA. Monitoring obejmuje 26 newralgicznych przepompowni zlokalizowanych na terenie gminy Drzewica. Wyposażone są w radiomodem Satel 3AS, sterownik Horner HE-XE102 i miernik parametrów elektrycznych. Sterownik przy wykorzystaniu jednego portu odczytuje parametry elektryczne pomp. Drugi port połączony jest z radiomodemem. Użyto radiomodemów Sateliline 3AS oraz  3ASd do transmisji danych w trybie half-duplex, w których istotną sprawą jest dokładność i duża prędkość. Właśnie duża prędkość transmisji, mnogość funkcji dodatkowych, prostota obsługi, montażu i programowania oraz duży zasięg powodują, że nasze przepompownie są obsługiwane przez najnowocześniejsze obecnie modemy na polskim rynku.

Projekt „Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Drzewica” był realizowany na terenie 14  miejscowości wchodzących w skład Gminy Drzewica: Drzewica, Domaszno, Żardki, Zakościele, Dąbrówka, Radzice Małe, Brzuza, Idzikowice, Strzyżów, Werówka, Radzice Duże, Giełzów, Trzebina, Jelnia.
W wyniku realizacji operacji nastąpiła poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej poprzez ograniczenie ilości awarii przepompowni i poprawę szybkości ich usuwania oraz  zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.  

Przyjazna Wieś  Przyjazna WieśZdjęcie Grupowe