Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Czekamy na projekty od seniorów dla seniorów

09.07.2024

„Aktywni Seniorzy” to kolejna inicjatywa drzewickiego samorządu mająca formę konsultacji społecznych. W jej ramach mieszkańcy Gminy Drzewica, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą zgłaszać propozycje projektów obywatelskich, poprawiających jakość i poziom życia seniorów.

Podobnie jak „Granty Obywatelskie”, „Kreatywna Młodzież”, „Poczuj pasję do historii Drzewicy” oraz „Przedszkolaki z pasją” nowa inicjatywa przebiega w formule konsultacji społecznych, przy czym uprawnionymi do zgłaszania projektów są osoby w wieku od 60 lat.

Przedmiot konsultacji obejmuje projekty obywatelskie o charakterze nieinwestycyjnym, których celem jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów poprzez realizowanie inicjatyw przyczyniających się do promowania aktywności osób starszych, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej.

Projekty mogą dotyczyć m.in.: zajęć, warsztatów, konkursów, wydarzeń artystycznych, happeningów, pikników, wyjazdów, akcji promocyjnych i społecznych adresowanych do seniorów. Wartość projektu nie może przekroczyć 5.000,00 zł.

Uwaga, propozycje projektów obywatelskich mogą być zgłaszane poprzez wypełnienie formularza, który należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drzewicy (pok. 10) do 2 sierpnia 2024 r. Do formularza trzeba dołączyć listę co najmniej 5 mieszkańców Gminy Drzewica, którzy ukończyli 60. rok życia, popierających projekt obywatelski.

Propozycje zgłoszonych projektów zostaną zweryfikowane przez odpowiedni referat lub jednostkę organizacyjną Gminy Drzewica (5-9 sierpnia 2024 r.). Wyniki weryfikacji będą podane do publicznej wiadomości w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

Później oceny celowości projektów dokonają członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy, biorąc pod uwagę m.in. stopień zaangażowania odbiorców zadania, merytoryczną jakość (w tym spójność kosztorysu z opisem działań i założonymi rezultatami realizacji inicjatywy) oraz zasięg oddziaływania.

W terminie do 6 września 2024 roku Miejska Rada Seniorów zatwierdzi w drodze uchwały listę projektów rekomendowanych do realizacji. Po tej rekomendacji Burmistrz Drzewicy zaproponuje Radzie Miejskiej w Drzewicy uwzględnienie w budżecie zadań wytypowanych przez seniorów.

Działania projektowe powinny być zrealizowane w okresie od 1 października do 27 grudnia 2024 r. Muszą mieć charakter ogólnodostępny i nieodpłatny, a także zakładać udział co najmniej 15 odbiorców.

Szanowni seniorzy, serdecznie zachęcamy Was do udziału w inicjatywie „Aktywni Seniorzy 2024” i zgłaszania projektów obywatelskich. Prosimy również o zapoznanie się z załącznikami.