Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 5 marca 2021
Imieniny: Aurory, Fryderyka i Oliwii
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

IX Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

11.06.2019

11 czerwca 2019 r. odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji oraz przegłosowaniu porządku obrad uhonorowano byłą prezes Banku Spółdzielczego w Przysusze – Barbarę Urantowską. Była Pani prezes przez wiele lat pracując w banku w Przysusze, sumiennie i rzetelnie zajmowała się sprawami dotyczącymi samorządu. Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski oraz Przewodniczą Rady Miejskiej w Drzewicy Dorota Wiktorowicz, wręczając Pani Prezes kwiaty, podziękowali za wiele lat współpracy oraz skierowali życzenia realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drzewicy, wręczając pamiątkową statuetkę, podziękowała Burmistrzowi za organizację uroczystości związanych z obchodami 590. Rocznicy Nadania Praw Miejskich Drzewicy.

 Po tym zgodnie z programem, Burmistrz Drzewicy przedstawił zwyczajowe sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Do najważniejszych bieżących informacji inwestycyjnych działalności Urzędu Miejskiego w Drzewicy należą:

Przeprowadzono zapytanie ofertowe

W dniu 30 kwietnia 2019r przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych:

1.  Budowa  linii elektroenergetycznej oświetlania drogowego ul. Rzeczna.

W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert.

Wykonawca : ELCONT Sp.J. Trzebownisko

2. Budowa  linii elektroenergetycznej oświetlania drogowego w  Strzyżowie.

W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert.

Wykonawca : LAB-ENERGY Bydgoszcz

3. Budowa linii elektroenergetycznej oświetlania drogowego w  Idzikowicach.

W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert.

Wykonawca : LAB-ENERGY Bydgoszcz

 

- W dniu 3 czerwca  ogłoszono  zapytanie ofertowe na „Przebudowę pomnika  w parku w Drzewicy”.

Termin składania ofert do 18 czerwca 2019r.

 

Przeprowadzono przetargi

- W dniu 30 maja przeprowadzono przetarg na  dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół na terenie gminy Drzewica w roku szkolnym 2019/2020.

W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę.

Wykonawca : PKS Opoczno

Termin realizacji : 02.09 – 26.06.2020r.

- W dniu 7 czerwca przeprowadzono przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica  w drugim półroczu 2019r.

W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę.

Termin realizacji : 1.07. – 31.12.2019r.

 

Zawarto umowy

- W dniu 30 kwietnia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy parkingu przy ośrodku sportów wodnych.

Wykonawca : CONSIL Mateusz Chmielewski  z Lubochni.

Termin realizacji : 31 lipiec 2019r.

- W dniu 30 kwietnia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Drzewicy.

Wykonawca : CONSIL Mateusz Chmielewski  z Lubochni.

Termin realizacji : 31 lipiec 2019r.

- W dniu 16 maja zawarto umowę na wykonanie dokumentacji  projektowej  dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Rzeczna w Drzewicy.

Wykonawca : ELCONT Trzebowisko.

Termin realizacji : 30 sierpnia 2019r.

 

Przetargi w przygotowaniu

- Budowa dróg dojazdowych i parkingów przy dworcu autobusowym w Drzewicy.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Domaszno III etap.

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 728, termin przetargu 25.06.2019r.

 

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

-  wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2019 – 2022.

- sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019.

- przekazania środków finansowych dla Policji w 2019 roku.

- przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

- zmiany Uchwały Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

- upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

- określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica.

Na koniec przedstawiono także sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

W celu uzyskania obszernych informacji na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy, zapraszamy na http://www.bip.drzewica.pl/ oraz http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia materiału video z sesji pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=v95w9CqQ3Oc