Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 5 lipca 2022
Imieniny: Antoniego, Bartłomieja i Karoliny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy

16.05.2022
W poniedziałek, 16 maja 2022 roku rozpoczął się nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy I kadencji. Swoje kandydatury mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy Drzewica powyżej 60. roku życia, którzy posiadają rekomendację podmiotu działającego na rzecz seniorów lub też poparcie co najmniej 15 seniorów.

Miejska Rada Seniorów w Drzewicy będzie reprezentacją przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz seniorów na terenie Gminy Drzewica. Jej celem ma być m.in.:  rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród seniorów, inicjowanie i koordynowanie działań wspierających aktywność osób starszych, reprezentowanie interesów seniorów wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych, integracja środowisk seniorskich na terenie Gminy Drzewica oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

W skład MRS wejdzie 15 radnych – mieszkańców Gminy Drzewica, którzy ukończyli 60. rok życia. Będą to przedstawiciele:

* seniorów, posiadający poparcie co najmniej 15 seniorów;

* podmiotów działających na rzecz seniorów, rekomendowani przez te podmioty.

Kandydaci na radnych MRS mogą zgłaszać swoje kandydatury w terminie do 6 czerwca 2022 roku. Dokumenty zgłoszeniowe, w tym listy poparcia lub rekomendacje podmiotów, należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drzewicy (pok. 10).

Uwaga, senior mieszkający na terenie Gminy Drzewica może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do MRS. Z kolei podmiot działający na rzecz seniorów ma prawo zgłosić nie więcej niż 3 kandydatów do MRS spośród swoich członków lub podopiecznych, przy czym kandydatem nie może być osoba pełniąca funkcję kierowniczą w podmiocie.

W przypadku, gdy w wyniku naboru zgłosi się 15 kandydatów spełniających wymogi formalne, wszyscy oni uzyskają status członka MRS. Jeśli zaś do naboru stanie więcej niż 15 kandydatów, a ich zgłoszenia przejdą weryfikację formalną, zarządzone zostaną wybory do MRS.

Powszechne, równe, bezpośrednie, tajne i większościowe wybory będą mieć formę tradycyjną (głosy wrzucane do urny) oraz on-line (formularz na stronie internetowej www.drzewica.pl). Prawo do głosowania będzie przysługiwało wszystkim seniorom zamieszkałym na terenie gminy i miasta Drzewica.

15-osobowy skład Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy - wyłoniony za pośrednictwem zgłoszeń bądź wyborów – zostanie zatwierdzony przez Burmistrza Drzewicy. Pierwszą sesję zwoła natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drzewicy w ciągu 14 dni od dnia podania przez Burmistrza do publicznej wiadomości składu osobowego MRS. Kadencja Rady Seniorów potrwa dwa lata.

Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe znajdą Państwo w załącznikach.