Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Ważne decyzje młodzieżowych radnych

13.06.2024W czwartek, 13 czerwca 2024 roku odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy III kadencji. Radni podjęli szereg istotnych decyzji. Między innymi dokonali wyboru przewodniczących komisji stałych Rady oraz wybrali projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach inicjatyw „Kreatywna Młodzież”, „Poczuj pasję do historii Drzewicy” i „Przedszkolaki z pasją”.

W posiedzeniu  zorganizowanym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy wzięło udział 11 młodzieżowych radnych, którym towarzyszyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy Drzewica, urzędnicy oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele. Sesję prowadziła Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Nikola Najman, natomiast głosowania nadzorowała Sekretarz Rady Aleksandra Rogulska.                       

Na wstępie koordynator wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej, Zastępca Burmistrza Drzewicy Dominik Niemirski przedstawił postanowienie o zbiorczych wynikach wyborów uzupełniających, przeprowadzonych 6 czerwca br. w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy. Jak już informowaliśmy, na radną została wybrana Julia Woźniak, uzupełniając tym samym skład MRM III kadencji.

Kolejne punkty obrad stanowiły podsumowanie poprzednich edycji  gminnych inicjatyw mających formę budżetu obywatelskiego. W ramach inicjatywy „Kreatywna Młodzież” Szkoła Podstawowa w Brzustowcu zrealizowała projekt "Opoczyńskie - poznaj na nowo" (2022 r.), natomiast Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych projekt "Niecodzienna lekcja wychowania fizycznego" (2023 r.). Efektem pierwszej edycji inicjatywy „Poczuj pasję do historii Drzewicy” (2023 r.) była realizacja projektu „Drzewiccy Detektywi Historii” w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy.

Uczestnicy sesji obejrzeli prezentacje multimedialne, natomiast autorzy i realizatorzy projektów otrzymali oficjalne podziękowania z rąk Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego.

Po ceremoniach młodzieżowi radni wybrali ze swojego grona przewodniczących komisji stałych MRM. Na przewodniczącą Komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego powołano Lenę Zwolską. Przewodniczącą Komisji oświaty, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa i spraw społecznych została Wiktoria Lena Goworek, natomiast funkcję przewodniczącej Komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej pełnić będzie Natalia Karolina Grzegorczyk.

Kolejna uchwała dotyczyła hasła Przeglądu Twórczości Szkolnej 2024. Przegląd wraca do kalendarza gminnych imprez i jest planowany na październik. Radni zdecydowali, że będzie przebiegać pod hasłem „Współczesne Wyrażenie”.

W końcowej części sesji Rada zatwierdziła projekty rekomendowane do realizacji w ramach tegorocznych inicjatyw obywatelskich na rzecz uczniów i przedszkolaków. Decyzje zostały podjęte w formie uchwał, które przyjęto jednogłośnie.

W przypadku trzeciej edycji „Kreatywnej Młodzieży” radni rekomendowali do dofinansowania zadanie pt. „Znane i mniej znane wyprawy sportowe”, zgłoszone przez uczniów Szkoły Podstawowej w Idzikowicach.

Jeśli chodzi o drugą edycję inicjatywy  „Poczuj pasję do historii Drzewicy” rekomendację otrzymał projekt pt. „Historyczny szlak ulicami Drzewicy” autorstwa uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domasznie.

I wreszcie w ramach inauguracyjnej edycji inicjatywy „Przedszkolaki z  pasją” wybrano projekt pt. „Przyjaźń na czterech łapach – czyli jak być odpowiedzialnym opiekunem zwierząt”, zgłoszony przez nauczyciela Szkoły Podstawowej w Brzustowcu.

W kończących sesję „sprawach różnych” autorom zwycięskich projektów pogratulował Burmistrz Janusz Reszelewski, dziękując wszystkim wnioskodawcom, którzy włączyli się w gminne inicjatywy.