Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 15 maja 2021
Imieniny: Dionizego, Nadziei i Zofii
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Wybory do Izb Rolniczych 2019

24.06.2019

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku zarządziła wybory do Izb Rolniczych.

Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 28  lipca 2019 roku,  w  godz. od 8:00 do 18:00.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW  RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

1.  Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

2. Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego musi  złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata,
  • lista osób popierających zgłoszenie kandydata zawierająca co najmniej 50 podpisów popierających kandydata,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  • oświadczenie o zgodzie na kandydowanie do Rady Powiatowej,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przyjmuje Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 56 w Drzewicy w dniu 5 lipca 2019r. w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Drzewicy, II piętro, pokój 25.

Zgłoszenia dokonuje kandydat  osobiście lub pisemnie wskazana przez niego osoba.

Druki  można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Drzewicy, pokój nr 22 lub pobrać ze strony internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl

Dokumenty należy złożyć w dniu 5 lipca 2019 roku w godzinach od 10:00 do 15:00  do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 56 w Drzewicy.  

3. Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drzewicy w terminie od 27 czerwca 2019 r.  do 12 lipca 2019r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu.

Każdy rolnik, może sprawdzić czy  został  ujęty w spisie i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Lokal wyborczy -  siedziba Urzędu Miejskiego w Drzewicy ul Staszica 22 , II piętro, pokój 25.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.