Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 30 lipca 2021
Imieniny: Julity, Ludmiły i Zdobysława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXXVII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

26.03.2018

           26 marca 2018 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie mł. insp. Wojciecha Dworaka, który zwrócił się do obecnych na sali z prośba o przekazanie informacji mieszkańcom, by zgłaszali wszelkie uwagi związane z praca policji, które mogą wpłynąć na poprawę jakości współpracy z mieszkańcami, a przede wszystkim te, które poprawią bezpieczeństwo w naszej gminie. Jak zawsze Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski, przedłożył radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Od ostatniej sesji najważniejsze informację inwestycyjne dotyczyły m.in.:

- przeprowadzono przetarg na realizację zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy i miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych”. Obecnie trwają pracę komisji przetargowej,

- zawarto umowę na przebudowę drogi w miejscowości Domaszno. Umowa dotyczy przebudowy drugiego etapu drogi gminnej,

- w okresie międzysesyjnym podpisano również umowę na budowę drogi gminnej w miejscowości Świerczyna,

- ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Drzewicy,

- przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i ulic na terenie gminy i miasta Drzewica.

- zakończyło się głosowanie w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Drzewicy,

- w trakcie realizacji pozostaje zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem UGiM,

- w trakcie przygotowania pozostają inwestycję związane z przebudową i rozbudową I-go piętra dawnego budynku GOK-u dla potrzeb programu „SENIOR+”, przebudowa i rozbudowa dworca PKS w Drzewicy i przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu.

Szczegóły dotyczące inwestycji realizowanych przez UGiM znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Drzewicy.

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018,

- podziału Gminy i Miasta Drzewica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

- wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Strzyżów,

- wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Drzewica i Brzustowiec,

- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Drzewica w 2018 roku”,

- przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

            Na tym zakończono obrady XXXVII Sesji Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.