Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 30 września 2020
Imieniny: Geraldy, Honoriusza i Wery
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA OPINII

20.06.2018

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie 9 marca 2018 r.

W związku z powyższym Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Drzewica, zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Drzewica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz określenia na terenie Gminy i Miasta Drzewica odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym.

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy zaprasza mieszkańców gminy do zapoznania się z projektami uchwał oraz o wyrażenie swoich opinii.