Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„ Na tropie przeszłości – warsztaty historyczno – regionalne”

„ Na tropie przeszłości – warsztaty historyczno – regionalne”

 

Termin realizacji projektu: od 01 lutego do 31 maja 2017 roku                                                                                           

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki: 18 osób
 • uczestnicy spoza macierzystej placówki: 12 osób

Opis merytoryczny projektu:

Projekt „Na tropie historii – warsztaty historyczno– regionalne” ma na celu rozwój zainteresowań historycznych naszych uczniów oraz szeroko pojętą edukację historyczną. Proponowane treści poszerzają wymagania ujęte w podstawie programowej dla II etapu edukacji w zakresie: historii i społeczeństwa, plastyki i muzyki.

W trakcie realizacji projektu uczniowie poznają sylwetki wybitnych postaci historycznych, które odegrały duży wpływ na dzieje naszego narodu. Istotnym elementem jest uwzględnienie w projekcie kontekstu regionalnego. Omawiane zagadnienie mają układ interdyscyplinarny. Forma warsztatowa zajęć pozwoli na szersze ujęcie tematu. Zastosowanie różnorodnych form i metod pracy: prezentacje multimedialne, gry planszowe, puzzle, konkursy, nowe techniki plastyczne, taniec itp. gwarantują wysoką jakość zajęć.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy historycznej uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych dziedzin oraz ciekawego ich przedstawienia.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do „małej Ojczyzny” poprzez znajomość zabytków, historii.
 • Poznanie wybranych patronów drzewickich ulic oraz ukazywanie ich związku z historią kraju.
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej związanej z tożsamością narodową.
 • Poszerzenie znajomości pieśni patriotycznych.
 • Nauka poloneza, zainteresowanie muzyką klasyczną.
 • Poznanie niekonwencjonalnych technik plastycznych.
 • Łączenie nauki z zabawą.
 • Zapoznanie z audycją muzyczną jako przykładem audycji radiowej.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań plastycznych i muzycznych.
 • Rozwój wyobraźni i zagospodarowanie czasu wolnego.

Efekty:

 • Wzrost wiedzy uczniów z zakresu historii Polski i „małej Ojczyzny” .
 •  Sukcesy w konkursie szkolnym i międzyszkolnym.
 • Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym swojej gminy.
 • Integracja z mieszkańcami Drzewicy.
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi np.: placówki oświatowe , Rada Rodziców.
 • Promocja Gminy i Miasta Drzewica.
 • Promocja szkoły w środowisku oraz osiągnięć i zaangażowania uczniów i nauczycieli.
 • Wykonanie kalendarza promującego Drzewicę i zachęcającego do poznawania historii Polski.
 • Wykonanie trzech tematów prac plastycznych w nietypowych  technikach.
 • Nagranie audycji radiowej na współczesny nośnik dźwięku.
 • Opanowanie dwóch nowych piosenek patriotycznych.
 • Zaprezentowanie układu tanecznego przed publicznością.
 • Rozdanie około 120 broszur z informacjami dotyczącymi trzech wybranych patronów drzewickich ulic. 

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Anna Świderska
 2. Agnieszka Wrzosek