Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Dlaczego? Po co ? I jak? - czyli przedszkolaki poznają świat”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym  2019 od stycznia do czerwca

 Miejsce:  Szkoła Podstawowa w Idzikowicach

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

uczestnicy z danej placówki  9

uczestnicy spoza macierzystej placówki- przedszkola oraz oddziały przedszkolne, które zadeklarują udział w projekcie

Opis merytoryczny projektu

Środowisko, w którym wychowujemy nasze dzieci w dużym stopniu różni się od tego, w którym wychowywaliśmy się kiedyśmy- dorośli. Internet, telewizja satelitarna, telefony komórkowe,  gry komputerowe, pięknie wydane, kolorowe książeczki – wszystko to oddziałuje na umysły naszych dzieci. Dzięki temu dzieci już od najmłodszych lat posiadają znacznie większy zakres wiedzy i informacji niż my w ich wieku.

Zabawa wg W. Okonia jest: „działaniem swobodnym, wykonywanym dla własnej  przyjemności, a opartym na udziale wyobraźni, tworzącej nowa rzeczywistość”. Dziecko z własnej woli podejmuje działalność, aby zaspokoić potrzebę poznawania otoczenia. W trakcie zabawy badawczej dziecko odkrywa nieznane mu dotychczas właściwości przedmiotów i zjawisk. Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają naturalną chęć doświadczania i poznawania. Zadają dużo pytań i chętnie działają. Wszystkiego chcą dotknąć, spróbować. Wykazują ogromną żądzę wiedzy, ciekawość świata, która jest motorem ich rozwoju. Tworzą definicje na miarę swojego rozumienia rzeczywistości, budują własne teorie.

Mali ludzie potrzebują konkretnego kontaktu z przedmiotami. Chcą poznawać swoje środowisko dzięki realnym przeżyciom. Celem projektu „Dlaczego? Po co ? I jak? - czyli przedszkolaki poznają świat” jest rozwijanie zainteresowań dzieci , wyjaśnianie zasad rządzących światem, aby potrafiły w nim samodzielnie działać. Podczas spotkań, dzieci będą tworzyły mini laboratorium, w którym odbywać się będą eksperymenty i doświadczenia.

Program podzielony jest na tematy zawarte w następujących działach:

- Woda,

- Powietrze,

- Gleba,

- Światło,

- Z domowego zacisza.

Ponadto projekt będzie obejmował przedszkola w całej Polsce. Za pośrednictwem Facebooka, zostanie ogłoszony projekt pod tym samą nazwą. Każde z przedszkoli, które zadeklaruje swój udział w programie, będzie miał do wykonania jedno zadanie w ciągu jednego miesiąca. Relacje będą przedstawiać na stronie projektu.

Motto projektu:

„Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż - a zapamiętam,

pozwól mi działać, a zrozumiem!"                 

                                   Konfucjusz

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
 • Nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych;
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem. 
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
 • Prezentowanie eksponatów w gablotce szkolnej.
 •  Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
 • Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny.
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.  
 • Współpraca z lokalna gazetą, instytucjami, oraz placówkami oświatowymi.
 • Promowanie własnego regionu i szkoły;

Autorzy i wykonawcy projektu:

Justyna Miązek