Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Jestem eko”

„Jestem eko” -  projekt międzyprzedmiotowy przeznaczony dla uczniów klas I-III

 

Termin realizacji projektu: od 01 lutego do 30 maja 2017 roku

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki: 40 osób

Opis merytoryczny projektu:

Głównym założeniem tego projektu jest korelacja międzyprzedmiotowa prowadząca do zwiększenia umiejętności przyrodniczych i ekologicznych uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, połączona z wykorzystaniem indywidualnych zdolności artystycznych uczniów.

Włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań - zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej - nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku - poszerzenie świadomości ekologicznej dzieci, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu.

Propagowanie na stronie internetowej szkoły, różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów, przekazywanie informacji na temat zagrożeń przyrody, m.in. pokazywanie zaniedbanych miejsc, dzikich wysypisk śmieci, pomników przyrody, podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym.

Przewidziane zajęcia realizowane będą w pięciu grupach 8 osobowych, jedną godz. tygodniowo z każdą grupą. Cykl zajęć podzielony na dwie części. Pierwsze 5 - zostanie przeznaczonych na zajęcia badawcze w każdej grupie, kolejne 5 zajęcia „EKO artysta” przewidziane na korelację ekologii z edukacją muzyczną, plastyczną, teatralną i literacką.  Celem tej części zajęć będzie rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów poprzez przygotowanie Dnia Ekologii – JESTEM EKO, które zarazem będzie podsumowaniem projektu. Każda grupa przygotuje prezentację swojej działalności, tj. przedstawienie o tematyce ekologicznej, wystawa prac plastycznych, gazetka proekologiczna, zielone ulotki „Dbajmy o Ziemię”.   Projekt zakończony wycieczką dla uczestników, „ Spotkanie z leśnikiem” i zajęcia edukacyjne w terenie zorganizowane przy współpracy z Nadleśnictwem Opoczno. Na podsumowanie i wycieczkę przeznaczono 4 godz.  

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy. Zadania zostały tak skonstruowane, że dzieci niezależnie od wieku mogą uczestniczyć w projekcie, którego hasło jest bliskie każdemu z nich.

W projekcie uwzględniono możliwości intelektualne i emocjonalne uczniów.

 

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym   (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele:

 • Ponadprzedmiotowe poznawanie przyrody.
 • Posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami przyrodniczymi w życiu codziennym.
 • Rozumienie zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego i zmian, jakie dokonał człowiek we własnym otoczeniu.
 • Uwrażliwienie na piękno niezniszczonego krajobrazu.
 • Umiejętność krytycznego spojrzenia na negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko.
 • Współdziałanie zespołowe uczniów, nauczycieli  przy wykonywaniu powierzonych prac.
 • Wykreowanie odpowiedzialności za stan przyrody.
 • Utrwalenie zasad wytrwałej pracy i dobrej zabawy.
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.
 • Integracja uczniów z różnych klas.
 • Twórczy rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Irena Grzybek
 2.  Izabela Kaźmierczak
 3. Ewa Kurkiewicz
 4. Marta Matysiak
 5. Martyna Żach