Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Moda na sukces- jak zaistnieć na rynku lokalnym?”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym …2019…. od …07 stycznia .. do 31 maja… 

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

Uczestnicy z danej placówki: 40 osób

 

Opis merytoryczny projektu

Głównym celem projektu jest

  • preorientacja zawodowa w gimnazjum,
  • uświadomienie uczniom znajomości rynku pracy i nowych zawodów
  • świadomość własnych predyspozycji zawodowych
  • umiejętność wyznaczenia kierunku własnego rozwoju
  • wykształcenie praktycznych umiejętności- założenie firmy, podstawowe dokumenty i warunki niezbędne do uzyskania dotacji unijnych
  • operatywność i konstruktywność w zdobywaniu wiadomości
  • umiejętność współdziałania w zespole

 

Ponadto celem projektu jest również zainteresowanie uczniów zawodami XXI wieku, nowymi perspektywami na rynku pracy oraz współpraca z lokalnymi placówkami i Urzędem Gminy i Miasta w Drzewicy.

Zajęcia adresowane są do uczniów oddziałów gimnazjalnych i mają na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań rynkiem pracy oraz integrację z rówieśnikami.

To również doskonała motywacja dla dzieci z małego środowiska, służy wyrównywaniu szans i uczy zdrowej rywalizacji na polu intelektualnym.

Pragnę zachęcić młodzież do samodyscypliny na polu naukowym, samodoskonalenia i uwierzenia we własne możliwości.

Najważniejszym celem powyższego projektu będzie zapoznanie uczniów z zawodami trudnymi i wymagającymi określonych predyspozycji.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele:

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów- zapoznanie z zawodami XXI wieku.

2. Poznanie własnych predyspozycji zawodowych na podstawie testów samooceny, ankiet i innych kart pracy- praca zgodnie z autorskim programem „Preorientacja zawodowa w gimnazjum” (autor: Agnieszka Bogatek)

3. Tworzenie samodzielnej wypowiedzi ustnej (zgodnej z wybranym lub wylosowanym tematem na temat specyfiki danego zawodu).

4. Wizyta w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy i zapoznanie z kolejnymi krokami- jak założyć firmę.

5. Posługiwanie się poprawnym i adekwatnym językiem, dostosowanym do sytuacji komunikatywnej.

6. Zorganizowanie spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz wycieczki do zakładu pracy.

7. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami tzw. „Trudnych zawodów”.

 

Efekty:

1. Promocja szkoły na tle środowiska lokalnego i integracja ze środowiskiem.

2. Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat zapotrzebowania na rynku pracy i oznaczenie nowych perspektyw rozwoju.

3. Poznanie doświadczonych przedsiębiorców, prezesów firm oraz ich spojrzenia na jakość rynku pracy.

4. Dowartościowanie uczniów i zmotywowanie do działania w kierunku właściwego wyboru szkoły, zawodu. 


Autorzy i wykonawcy projektu:

Agnieszka Bogatek