Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – FOLKLOR MOJEJ MAŁEJ OJCZYNY

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – FOLKLOR MOJEJ MAŁEJ OJCZYNY

 

Termin realizacji projektu: od stycznia do czerwca 2017 roku

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo):

  • uczestnicy z danej placówki: 15 osób                   

Opis merytoryczny projektu:

Projekt jest skierowany do 15 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu nauki tańca i choreografii, śpiewu pieśni i przyśpiewek ludowych charakterystycznych dla Regionu Opoczyńskiego. Nabędą umiejętności tradycyjnych tańców regionalnych takich jak ,,Polka galopka”, ,,Tramblanka”. Uczestnicy tego przedsięwzięcia wezmą udział w warsztatach papieroplastyki ucząc się robienia kwiatów z bibuły i wicia wianków. Poznają tradycje wicia wianków i nocy świętojańskiej, spotykając się z twórczynią ludową Janiną Wrzosek. Wezmą aktywny udział we wspólnych zajęciach Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Radzicach nad przygotowaniem występu ,,Noc Świętojańska na wsi opoczyńskiej”. Występ ten zaprezentują przed społecznością szkolną i lokalną. W ramach projektu będzie zorganizowana wycieczka do Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, oraz Muzeum Wsi Radomskiej. Poznają efekty pracy etnografa, jej wpływ na podtrzymywanie i przekazywanie dziedzictwa kultury ludowej naszych przodków. Wycieczka do Muzeum Oskara Kolberga będzie inspiracją dla dzieci do spotkania z mieszkańcami swojej miejscowości i zebrania starych regionalnych pieśni i przyśpiewek. W ten sposób zdobędą wiedzę na temat tradycji i zwyczajów ludowych, oraz pozyskają materiał do opracowania Małego Śpiewnika Regionalnego.         

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Głównym celem projektu jest przybliżenie i propagowanie wiedzy o Regionie Opoczyńskim, oraz uwrażliwienie na piękno folkloru i tradycji przejawiających się w pieśniach, przyśpiewkach i tańcach ludowych regionu

Cele:

  • Kształcenie szacunku i wdzięczności dla dorobku duchowego i materialnego pokoleń, jak również dumy z przynależności do społeczności Małej Ojczyzny.
  • Rozwijanie aktywności folklorystycznej oraz potrzeby rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat zwyczajów i tradycji ludowych naszych przodków.
  • Rozwój uczniów poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym. Uświadomienie powagi podtrzymywania tradycji ludowych

Autorzy i wykonawcy projektu:

  1. Barbara Kaszuba.
  2. Krystyna Rogulska