Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„SAMOTNOŚĆ NIE MUSI BYĆ MOIM PRZEZNACZENIEM”

„SAMOTNOŚĆ NIE MUSI BYĆ MOIM PRZEZNACZENIEM” - wsparcie terapeutyczne dla ucznia z autyzmem – Rafała Koryckiego

 

Termin realizacji projektu: od lutego do czerwca 2017 roku

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki: 1 osoba

Opis merytoryczny projektu:

            Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które upośledza zdolność nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych i komunikacji, ale także naśladowania i zdolności uczenia. Autyzmu nie można całkowicie wyleczyć, jednak złagodzenie objawów jest możliwe dzięki terapiom i ciągłym ćwiczeniom.           

Niniejszy projekt ma na celu podjęcie działań, których zadaniem jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji środowiskowej osób z autyzmem poprzez prowadzenie kompleksowych form terapii.         

W trakcie codziennych zajęć szkolnych nie jest możliwe ćwiczenie istotnych w życiu dziecka, podstawowych  funkcji, takich jak: przejazd autobusem, zakup biletu, wyjście na wystawy, występy, przygotowywanie posiłków, ich konsumpcja, ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną, itp. Wygospodarowanie czasu i poświęcenie go w całości  Rafałowi,  skupienie się na ćwiczeniu   deficytów dziecka wpłynie pozytywnie na jego umiejętność funkcjonowania w środowisku. Nie musi bowiem przez całe życie być uzależnionym od rodziny, nie musi być sam. Wsparciem dla prowadzonych przez nas terapii będzie wykorzystanie e-technologii,  które tworzą warunki do rozwoju poczucia kontroli nad otoczeniem. 

W ramach projektu Rafał będzie uczestniczył w zajęciach z treningu  umiejętności społecznych, których celem jest poszerzanie kompetencji społecznych, tak aby  mógł dostosować się do wymogów społeczeństwa, potrafił się zachować w określonych sytuacjach, samodzielnie rozwiązywał problemy oraz w miarę własnych możliwości samodzielnie  funkcjonował w środowisku. Specyfika zajęć, jak i sama osoba Rafała wymaga opieki dwóch nauczycieli zgodnie z orzeczeniem nr 534 – 2015/2016, w którym mowa iż  „ w nauczaniu i funkcjonowaniu na terenie szkoły ważne jest zapewnienie mu wsparcia w postaci dodatkowego nauczyciela”.  Projekt przewiduje współpracę z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Drzewicy, innymi instytucjami lokalnymi, a przede wszystkim z rodzicami Rafała, co jest nieodzownym elementem w jego terapii.

Zajęcia będą obejmować :

 • zwiedzanie wystaw w miejscowym RCK w Drzewicy,
 • warsztaty czytelnicze w Bibliotece Samorządowej w RCK w Drzewicy,
 • umiejętność przygotowywania posiłków, pieczenie ciast, robienie kanapek,
 • higiena przygotowywania posiłków, kultura spożywania posiłków,
 • wyjścia do sklepu w celu dokonania zakupów potrzebnych produktów,
 • spacery – fotografowanie odwiedzanych miejsc,
 • umiejętność zaadresowania listu oraz wysłania go z poczty, zakup znaczka,
 • gry i zabawy muzyczne,
 • wyklaskiwanie rytmów, gra na instrumentach perkusyjnych,
 • przejazd autobusem, umiejętność kupienia biletu do punktu docelowego,
 • zakup biletów do miejsc użyteczności społecznej w ramach treningu umiejętności społecznych- np. do kina,
 • ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną, zajęcia rekreacyjno –sportowe,
 • pantomima- zabawa w teatr ( umiejętność odnajdywania się w określonych sytuacjach życiowych)
 • ćwiczenia relaksacyjne

 Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele, a zarazem oczekiwane efekty:

 • poszerzanie kompetencji społecznych chłopca,
 • poprawienie umiejętności nawiązywania kontaktów,
 • poprawa relacji z otoczeniem,
 • nauka poprzez zabawę,
 • poprawa sprawności fizycznej,
 • wystawy prac plastycznych Rafała,
 •  foto-relacja z podejmowanych działań,
 •  wsparcie  rodziny Rafała,

 Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Beata Pancer
 2. Anna Pietrasik