Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Szkiełkiem i okiem poznajemy przyrodę naszego regionu”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym 2019 od stycznia do czerwca

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Giełzów – ognisko nad rzeką Drzewiczką.     

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

uczestnicy z danej placówki  12

Opis merytoryczny projektu

Zajęcia przyrodnicze mają za zadanie pogłębienie wiedzy przyrodniczej oraz umiejętności  posługiwania się przyrządami optycznymi. Uczniowie w czasie zajęć poznają na czym polega ochrona gatunkowa w Polsce. Zapoznają się ze zwierzętami i roślinami chronionymi występującymi w naszym regionie, poznają również biowskaźniki środowiska czyli porosty. Na zajęciach będą poznawać las, jego funkcje oraz znaczenie dla człowieka. Będziemy omawiać jak zachować się w lesie, jakie grożą nam niebezpieczeństwa oraz poznawać grzyby jadalne i trujące. Poznają  pracę leśników, stolarzy oraz osób pracujących w tartakach. Atutem naszego projektu są: wycieczki piesze, rowerowe oraz jedna autokarowa np. do lasu w celu rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, do tartaku, do wytwórcy mebli.

Na zajęciach uczniowie będą utrwalać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu informatyki  wykonując różnego rodzaju prezentacje multimedialne, obrabiając wykonane zdjęcia i tworząc z nich wystawy, przygotowując informacje na szkolna stronę internetową.

Efektem naszej pracy będzie wykonanie prezentacji podsumowującej, wystawy zdjęć w naszej szkole i w RCK w Drzewicy oraz zielnika porostów występujących na naszym terenie. Będziemy również uczestniczyć w sadzeniu lasu oraz zajmiemy się przygotowaniem przedstawienia na Dzień Ziemi.

Projekt skierowany jest do uczniów klas V-VIII.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

  1. Pogłębianie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.
  2. Utrwalenie umiejętności posługiwania się przyrządami optycznymi np. mikroskopem, lupą, lornetką.
  3. Umiejętność rozpoznawania drzew i krzewów występujących w lasach.
  4. Poznawanie walorów przyrodniczych Radzic i okolic.
  5. Promocja Radzic i okolic – wystawa zdjęć zwierząt i roślin chronionych występujących na naszym terenie.
  6. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami multimedialnymi, bezpieczne i właściwe korzystanie z Internetu.
  7. Współpraca z lokalna prasą, instytucjami i organizacjami.

Autorzy i wykonawcy projektu:

  1.  Ewa Korycka
  2.  Grażyna Gruszecka