Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Ty i ja – teatry to są dwa” – dzieci i rodzice na zajęciach teatralnych

„Ty i ja – teatry to są dwa” – dzieci i rodzice na zajęciach teatralnych

 

Termin realizacji projektu: od stycznia do czerwca 2017 roku

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki: 16 osób

Opis merytoryczny projektu:

Z obserwacji wynika, że ekran telewizora i monitor komputera są głównymi bohaterami czasu wolnego dzieci. Zajęcia teatralne mogą stanowić alternatywę dla biernego i często mało pożytecznego spędzania wolnych chwil.  Teatr rozwija dzieci intelektualnie, wzbogacając ich świat nowymi treściami, poszerza słownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk. Jest zatem płaszczyzną, działań, na której można rozwijać i doskonalić uzdolnienia dzieci, zapewniając im jednocześnie wszechstronny rozwój w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym i duchowym.       

Do zabawy w teatr chcemy zaprosić również rodziców naszych uczniów. Umożliwiłoby to wzmocnienie więzi emocjonalnych i społecznych poprzez wspólne spędzanie czasu oraz pracę przy zespołowym przedsięwzięciu.      

Uważamy, że udział uczniów w proponowanych zajęciach stworzy im możliwość rozwijania zainteresowań, korzystnie wpłynie na wszechstronny rozwój dzieci oraz przygotuje je do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Sądzimy, że wspólna zabawa dzieci i rodziców spełni oczekiwania obu stron.

 

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

 

Głównym celem zajęć jest: wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia poprzez edukację teatralną oraz umożliwienie dzieciom  wartościowego spędzania czasu wolnego

 

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci,
 • wzbogacenie zasobu słownictwa-doskonalenie dykcji,
 • rozwijanie uzdolnień aktorskich, muzycznych, plastycznych i innych predyspozycji indywidualnych,
 • poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem,
 •  poznanie procesu twórczego nad spektaklem,
 • odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych,
 • dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych,
 •  integracja zespołu szkolnego i zacieśnianie więzi koleżeńskich; integracja uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • współdziałanie w grupie,
 • rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.
 • rozwijanie umiejętności samooceny w zakresie wypełniania powierzonych zadań i ról.

 

Efekty:

Uczestnik koła teatralnego:

 • potrafi wyrażać emocje za pomocą gestu, mimiki i ruchu, wykazuje się znajomością podstawowych pojęć związanych z teatrem,
 • poprawnie wypowiada kwestie związane z odgrywaną przez siebie rolą,
 • umiejętnie radzi sobie w sytuacjach trudnych,
 • rozumienie odrębność innych i potrafi ją uszanować,
 • wykazuje się pomysłowością  podczas projektowania strojów, scenografii i rekwizytów,
 • angażuje się w życie kulturalne szkoły i środowiska
 •  bierze udział w przedstawieniu teatralnym,                                           
 • potrafi współdziałać w grupie,
 •  prezentuje swoje umiejętności biorąc udział w przedstawieniu teatralnym na forum szkolnym oraz dla społeczności lokalnej w RCK w Drzewicy.

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Anna Olak
 2. Marzanna Rojek 
 3. Barbara Stolarczyk