Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

,,Czytanie jest cool”- warsztaty

,,Czytanie jest cool”- warsztaty

 

Termin realizacji projektu: od 03 stycznia do 30 maja 2017 roku

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo):

  • uczestnicy z danej placówki: 10 osób

Opis merytoryczny projektu:

Na podstawie dziennych, miesięcznych, semestralnych statystyk wypożyczeń oraz ankiet zauważono spadek czytelnictwa w starszych klasach. Aby temu przeciwdziałać, stworzono projekt ,,Czytanie jest cool”. Głównym jego założeniem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie nawyku czytania w dobie rozwoju techniki komputerowej, telewizji i filmu. Słowo drukowane może dostarczyć młodemu pokoleniu wiele niezapomnianych i głębokich wrażeń. Może być źródłem radości, kreatywności i satysfakcji. W tym celu zaplanowano wykonanie na warsztatach ,,Szkolnego Atlasu Czytelniczego”, lapbooka, prezentacji multimedialnej o historii książki, przeprowadzenie akcji Bookcrossing. Zaplanowano także zorganizowanie ,,Dnia Czekolady” oraz wieczoru poetyckiego. Zainteresowania czytelnicze młodzież będzie mogła rozwijać uczestnicząc  w Dyskusyjnym Klubie Książki. Działania te sprawią, że książka stanie się ważnym elementem kultury w życiu młodego człowieka. Systematyczne czytanie ułatwia przecież przyswojenie każdej wiedzy i czyni człowieka lepszym, bogatszym intelektualnie i duchowo.

Podsumowaniem wszystkich działań będzie zaprezentowanie montażu słowno-muzycznego (,,Spotkanie z poezją”- w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy), prezentacji multimedialnej o historii książki ( Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy).Obchody Dnia Czekolady będą zorganizowane w Przedszkolu Samorządowym w Drzewicy, Szkole  Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy. ,,Szkolny Atlas Czytelniczy” i lapbooki będzie można obejrzeć na wystawie w bibliotece Szkoły  Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy oraz w Bibliotece Samorządowej w Drzewicy.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele:

  • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
  • motywowanie uczniów do czytania,
  • kształcenie wrażliwości czytelniczej,
  • wszechstronne rozwijanie osobowości dziecka, w tym jego zainteresowań intelektualnych,
  • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego.

Efekty:

  • wzrost czytelnictwa w starszych klasach,
  • aktywne uczestnictwo dzieci w życiu kulturalnym,
  • atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego

 Autorzy i wykonawcy projektu:

  1. Agnieszka Tomczyk