Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 16 maja 2022
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja i Małgorzaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

,,Drzewickie wrota’’

Termin realizacji projektu

W roku kalendarzowym 2019 od stycznia do maja 

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

Uczestnicy z danej placówki: 25 osób

Opis merytoryczny projektu

Projekt ,,Drzewickie wrota’’ jest skierowany do uczniów klas VI, VII, VIII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy.

Projekt dotyczy Drzewicy otwartej na ekologię, patriotyzm, aktywność obywatelską, poznawanie świata. Obejmuje szereg działań prowadzących do uświadomienia młodzieży potrzeby poszerzania wiedzy ekologicznej, geograficznej i obywatelskiej niezbędnej do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, geograficznym i społecznym. Zajęcia ekologiczne obejmować będą zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej gospodarki odpadami (zasady selektywnej zbiórki odpadów, sposoby ich wykorzystania – przetwarzania). Zajęcia geograficzne przyczynią się usystematyzowania wiedzy geograficznej i orientacji na mapie świata. Zajęcia z zakresu wiedzy obywatelskiej przyczynią się do poznania prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania społeczności lokalnej i regionalnej oraz władzy samorządowej.

Do uczestnictwa w zajęciach projektowych młodzież zachęci warsztatowa forma ich prowadzenia oraz metody aktywizujące. Praca zespołowa, dzielenie się wiedzą, warsztaty stacjonarne, terenowe, spotkania z przedstawicielami instytucji w połączeniu z przyswajaniem wiedzy ponadprogramowej to najlepsze zalety takiej pracy z uczniami. Forma proponowanych zajęć uwzględnia indywidualizację pracy uczniów.

W ramach projektu będą realizowane następujące działy:

- Ziemia błękitna planeta.

- Segregujesz wiele zyskujesz.

- Moja gmina czy ją znam?

 

Ziemia błękitna planeta

Na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów klas VIII i III klasy gimnazjalnej /6-12 uczniów/ realizowane będą treści kształtujące umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. Uczniowie klas III Gim. Wezmą udział w ,,Maratonie geograficznym przed egzaminem gimnazjalnym’’ z zakresu podstaw geografii (Ziemia we wszechświecie, współrzędne geograficzne, skala, metody prezentacji kartograficznej, wykorzystanie map tradycyjnych i satelitarnych) i geografii regionalnej świata (orientacja na mapie świata). Uczniowie klas VIII będą rozwijać swoje zainteresowania geografią poprzez wyszukiwanie ciekawostek na temat obiektów geograficznych na świecie np. rzek, pustyń, mórz, jezior, krain geograficznych i przygotują prezentację na ich temat.

,,Segregujesz - wiele zyskujesz’’

Tematyka zajęć warsztatowych dotyczyć będzie segregacji odpadów w gminie Drzewica:

- zajęcia pozalekcyjne kl. VI i VII w Drzewicy ,,Wyrabianie nawyków segregowania odpadów’’- warsztaty dla klas /6-15 uczniów/

- przygotowanie scenki tematycznej /6-15 uczniów/

- zorganizowanie zbiórki np. elektroodpadów, plastikowych korków

- wycieczka do oczyszczalni ścieków /6-15 uczniów/

- spotkanie warsztatowe dla uczniów klas szóstych i siódmych z Prezesem PGKiM w Drzewicy /6-15uczniów/

- konkurs wiedzowy ,, Zasady segregacji odpadów w Gminie Drzewica’’/uczestnicy warsztatów/

Moja gmina - czy ją znam?

Kolejny blok tematyczny to:

- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów kl. VIII i III gimnazjum - struktura władzy samorządowej, wizyta w UGiM - konkurs wiedzowy – udział w obradach Rady Gminy

- miejsca pamięci narodowej na terenie Gminy Drzewica – przygotowanie dokumentacji np. w formie prezentacji multimedialnej, folderu

- zajęcia terenowe z mapą po miejscach pamięci w Gminie Drzewica (wycieczka piesza lub rowerowa) /6-12 uczniów/

- przygotowanie Dnia Ziemi 2019 – podsumowanie projektu


Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

1. Utrwalanie wiadomości i umiejętności geograficznych z zakresu podstaw geografii.

2. Promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci poprzez kształtowanie u nich postaw proekologicznych. Promowanie nawyków selektywnej zbiórki odpadów.

3. Rozwijanie ciekawości świata poprzez zainteresowanie własnym regionem.

4. Poszerzanie wiedzy z zakresu struktury władzy samorządowej, poznanie podstawowych prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie gminy.

5. Wyrabianie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej oraz dumy z własnego dziedzictwa kulturowego.

6. Kształtowanie nawyków pracy samodzielnej i w grupie oraz odpowiedzialności za rezultaty tej pracy. Wyciszanie napięć i stresów poprzez pobyt na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą.

 

Osiągnięcia:

1. Utrwalanie wiadomości i umiejętności geograficznych przyczyni się do osiągnięcia lepszego wyniku na egzaminie gimnazjalnym.

2. Dostrzeganie potrzeby dbałości o środowisko naturalne oraz kształtowanie nawyków selektywnej zbiórki odpadów.

3. Poszerzenie wiedzy na temat własnego regionu, w tym struktur władzy samorządowej, organizacji pozarządowych.

4. Wzrost poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej oraz dumy z własnego dziedzictwa kulturowego.

5. Wypracowanie nawyków pracy samodzielnej i w grupie oraz odpowiedzialności za rezultaty tej pracy. Wyciszanie napięć i stresów poprzez pobyt na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą

6. Zdobycie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych do dokumentowania działań prowadzonych w ramach projektu.

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

Jolanta Gapys