Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Foremkarnia dźwięków

Foremkarnia  dźwięków

Zajęcia wokalne  dla zespołów małe „ Four M” i  Four M”

 

Termin realizacji projektu: od stycznia do czerwca 2017 roku

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki

uczennice z klas I-III -15 osób, uczennice z klas IV-VI – 15 osób

 • uczestnicy spoza macierzystej placówki

4 uczennice z gimnazjum

Opis merytoryczny projektu:

W  pracy nauczyciela wychowania muzycznego niewątpliwym źródłem radości i satysfakcji jest kontakt z uczniami obdarzonymi ponadprzeciętną wrażliwością muzyczną. Jakkolwiek najbardziej rozpowszechnione są zdolności przeciętne, to w każdej grupie klasowej można spotkać osoby których zdolności percepcyjno – muzyczne zdecydowanie przewyższają średni poziom klasy. Zdolności większe od przeciętnych zazwyczaj pojawiają się w dzieciństwie, a w procesie rozwoju umożliwiają znacznie szybsze uzyskanie wysokich osiągnięć. Tylko wybitnie uzdolnione dziecko może zrealizować swoje zadatki wrodzone bez wsparcia. Wczesna i intensywna stymulacja rozwoju zdolności muzycznych dziecka odgrywa znaczącą rolę wśród czynników, które decydują o przyszłych osiągnięciach w dziedzinie muzyki. Dlatego proponowane przeze mnie zajęcia skierowane są do uczniów uzdolnionych, utalentowanych muzycznie z pierwszego i drugiego poziomu edukacyjnego klasy I-III ( małe Four M) i  IV-VI ( Four M ) włączając do starszej grupy wiekowej absolwentki naszej placówki obecnie uczennice Drzewickiego Gimnazjum. Możliwość kontynuacji wspólnej pracy z absolwentkami na zajęciach wokalnych i dzielenie się doświadczeniem starszych koleżanek  z młodszymi dziewczynkami bardzo korzystnie wpływa na zaangażowanie w prace na zajęciach.

W projekcie zaplanowane są zajęcia dla poszczególnych grup wiekowych , indywidualna praca z solistami i wspólne zajęcia dla wszystkich kategorii wiekowych. Zajęcia całej grupy uczą odpowiedzialności za końcowy efekt i wyraz artystyczny występu. 

Repertuar:

- piosenki popularne i młodzieżowe

- wybrane przykłady klasyki polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej i musicalowej

- piosenki (propozycje uczniów)

Jako podsumowanie projektu zaplanowany został występ artystyczny umożliwiający prezentacje zdobytych umiejętności

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Zadania i cele zajęć:

 • Rozwijanie zamiłowania do śpiewu i pogłębiania muzycznych umiejętności,
 • Śpiew wraz z ćwiczeniami głosu i słuchu służący budzeniu przeżyć estetycznych oraz rozwojowi muzykalności.
 • Śpiewanie określonego repertuaru, piosenek, śpiewanek ze słuchu oraz z wykorzystaniem nut.
 • Wykonywanie prostych faktur homofonicznych i polifonicznych kompozycji wokalnych.
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej i umiejętności muzycznych; kształcenie poczucia rytmu, uwrażliwienie na dynamikę, tempo, artykulację.
 • Rozwijanie słuchu wysokościowego barwowego i harmonicznego.
 • Praca nad rozwojem techniki oddychania, rozwijanie pojemności oddechowej, opanowanie filowania głosu (zmiany dynamiki), utrzymanie czystości intonacji, usprawnianie ruchliwości głosu
 • Poszerzanie skali głosu
 • Śpiew w dwugłosie
 • Praca nad barwą głosu
 • Praca nad intonacją
 • Łagodzenie krzykliwości w czasie śpiewu
 • Działania muzyczno – ruchowe
 • Tworzenie prostych układów choreograficznych
 • Koordynacja swoich ruchów z ruchami zespołu, umiejętność koncentracji
 • Kształcenie pozytywnych motywacji do przezwyciężania trudności związanych z opanowaniem powierzonego dzieciom zadania poprzez wyzwalanie inwencji i ekspresji twórczej
 • Rozwijanie poczucia więzi grupowej poprzez wspólne emocjonalne przeżycie piosnek i wspólną odpowiedzialność za ostateczny kształt artystyczny utworu.

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Małgorzata Malczewska