Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada i Selmy
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Jakie działania możemy podjąć, aby poznać i zwiększyć atrakcyjność naszej miejscowości? – warsztaty, konkurs

Jakie działania możemy podjąć, aby poznać i zwiększyć atrakcyjność naszej miejscowości? – warsztaty, konkurs

 

Termin realizacji projektu: od stycznia do czerwca 2017 roku                                  

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo):

  • uczestnicy z danej placówki: 12 osób

Opis merytoryczny projektu:        

Przedmiotem projektu jest odkrycie licznych walorów naszej okolicy poprzez działania własne uczniów, zdobywanie wiedzy empirycznej, przekazywanie i popularyzowanie zdobytej wiedzy a tym samym promowanie walorów i atrakcyjności Drzewicy wśród rówieśników i w swoich rodzinach.  Projekt zawiera funkcje: kształcące, integrujące, rekreacyjno-rozrywkowe. Projekt pozwoli uczniom odkryć długoletnią tradycję gminy, historię, poznać ważnych ludzi, ważne wydarzenia, miejsca na miłe spędzanie czasu, pozwoli odkryć różnorodność tras i ścieżek spacerowo-rowerowych, zachęci do rozwijania turystyki pieszej i rowerowej okolic Drzewicy.  Jednym z zadań projektu jest rozwijanie samorządnej działalności wychowanków i  przygotowanie ich do życia w społeczeństwie dorosłych. Projekt wzmocni w uczniach dbałość o dobry wizerunek gminy  i zachęci innych do naśladowania, tym bardziej, że idzie za tym wiedza i zwiększony ruch turystyczny.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym       (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele:

  • Poznawcze - poznanie walorów Drzewicy i okolicy, rozpoznanie walorów zapomnianych, poznanie kultury ludowej, poznanie sławnych ludzi w historii i teraźniejszości okolicy, zapoznanie z ważnymi wydarzeniami, 
  •  Edukacyjne - kształcenie umiejętności fotografowania, pisania sprawozdania, reportażu oraz listu, reklamy (o walorach Drzewicy i jej okolicy), 
  • Rekreacyjne i sportowe –promocja codziennych spacerów i  jazdy rowerem wraz z praktyczną podpowiedzią jak to robić bezpiecznie, propagowanie turystyki rowerowej okolic Drzewicy,
  • Integracyjne  - zacieśnienie więzów z rodzimą okolicą i organizacjami działającymi w okolicy: TPD, RCK, KGW, LGW. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnym.

       Uczestnicy projektu poszerzą wiedzę o swoim mieście i okolicy, będą mieli okazję poznać historię, ważnych dla miasta ludzi, poznają działalność gospodyń wiejskich, spotkają się z twórczyniami ludowymi, podejmą próby wykonywania regionalnych ozdób folklorystycznych.  Zajęcia sportowo-rekreacyjne sprzyjać będą zdrowemu trybowi życia i podnoszeniu kondycji fizycznej. Wszystkie zdobyte wiadomości, umiejętności i przeżycia uczniowie zarejestrują w formach wypowiedzi – sprawozdanie, reportaż, list, reklama.

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

  1. Renata Dziedzic