Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 16 maja 2022
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja i Małgorzaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

,,KTO TY JESTEŚ ?…- HISTORYCZNIE I TURYSTYCZNIE PO REGIONIE

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym 2019 od lutego 10 do czerwca 2019r. 

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

uczestnicy z danej placówki  10

Opis merytoryczny projektu

Projekt jest skierowany do uczniów kl. IV-VIII.

Podstawowe założenie to rozbudzenie motywacji do poznawania historii regionu, obiektów historycznych jako pozostałości po znanych postaciach i rodach oraz wydarzeniach historycznych. Poznanie atrakcji przyrodniczych i obiektów sportowo rekreacyjnych. Wyszukiwanie informacji w dostępnej lekturze i internecie oraz zwiedzanie tych miejsc podczas rajdów i wycieczek. Dostrzeganie potrzeby ochrony dóbr kultury materialnej i niematerialnej. Zgromadzenie wiedzy z zakresu historii i specyfiki atrakcji turystycznych regionu. Promocja regionu poprzez przygotowanie folderu multimedialnego o zabytkach i atrakcjach turystycznych.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

- Zachęcenie uczniów do bliższego poznania walorów historycznych i turystycznych regionu w myśl powiedzenia: ,,cudze chwalicie, swego nie znacie…”.

- Poznanie zabytków świadczących o historii regionu.

- Poznanie walorów turystycznych.

- Kształcenie świadomości regionalnej i narodowej.

- Kształcenie postaw patriotycznych.

- Rozwijanie wrażliwości na piękno.

- Rozwijanie świadomości z posiadanego dziedzictwa historycznego, kulturowego i narodowego.

- Rozwijanie różnych form twórczości z zakresu plastyki, fotografii.

- Wystawa pokonkursowa prac plastycznych i fotografii pt. ,,NIEMI ŚWIADKOWIE HISTORII”

- Folder multimedialny pt. ,, DRZEWICA I OKOLICA- WALORY HISTORYCZNE I TURYSTYCZNE”.

- Quiz wiedzy o regionie.


Autorzy i wykonawcy projektu:

1/ Barbara Kaszuba

2/ Małgorzata Komar 

3/ Katarzyna Czarnecka

4/ Irena Maroszczyk