Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada i Selmy
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

,,Z angielskim za pan brat’’-warsztaty językowe

,,Z angielskim za pan brat’’-warsztaty językowe

 

Termin realizacji projektu: od 01 lutego do 31 maja 2017 roku 

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

  • uczestnicy z danej placówki: 7-12 osób
  • uczestnicy spoza macierzystej placówki: 20-30 osób

Opis merytoryczny projektu:

Popularyzacja języka angielskiego w szkole i motywowanie do jego nauki to podstawowy cel tego projektu, skierowanego głównie do uczniów zdolnych. Dlaczego ten projekt jest dobry? Bo zastosuję metody, które przyniosą widoczne efekty.

Chcę zachęcić uczniów do nauki języka angielskiego w sposób nietypowy - nie poprzez zwykłe ćwiczenia gramatyczne, sprawdziany, prace domowe.

Zaoferuję metody, dzięki którym uczniowie samoczynnie, „przy okazji” udoskonalą znajomość języka angielskiego.

            Zorganizuję zajęcia dodatkowe, w czasie których będę mówić wyłącznie po angielsku, omawiając zagadnienia interesujące młodzież (muzyka, film).

Zapoznam również uczniów z różnymi aspektami kultury krajów anglojęzycznych, by w chwili kontaktu z nią lepiej rozumieli ich mieszkańców oraz sam język. 

Zorganizuję również konkursy, w których uczniowie sprawdzą swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego.

Raz w miesiącu będę organizować „maratony języka angielskiego” - czyli 3-godzinne spotkania wieczorne przy herbatce, w trakcie których będziemy organizować konwersacje w języku angielskim, słuchać muzyki oraz oglądać filmy anglojęzyczne.

Chcę również zorganizować wycieczkę do Warszawy, podczas której uczniowie poznają najważniejsze zabytki stolicy  pod kierunkiem przewodnika anglojęzycznego.

Planuję także zorganizować wizytę w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz spotkanie z amerykańskim dyplomatą, który pomoże nam bliżej poznać Stany Zjednoczone. Wycieczkę zorganizujemy ze środków własnych. 

Docelowym punktem będzie organizacja Dnia Języków Obcych - happeningu dla społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. O samych przedsięwzięciach dowiedzą się mieszkańcy Drzewicy, ponieważ uczestnicy projektu przygotują plakaty informujące o ww. wydarzeniu.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

 

Projekt ten nie przejdzie bez echa. Będą o nim wiedzieć gimnazjaliści, ale jego rezultaty zobaczą także przedstawiciele szkół podstawowych z całej gminy, członkowie , mieszkańcy miasta.

 

Cele:

  • Popularyzacja i doskonalenie języka angielskiego, ale przy okazji uczniowie będą mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, wzbogacać słownictwo i integrować się z grupą.
  • Pragnę także kształtować u uczniów poczucie własnej wartości, przygotowywać ich do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach oraz korzystania z technologii komputerowej.

 

Efekty:

  • Najważniejsze efekty tego projektu to udział w konkursach, lepsze oceny z przedmiotu, dobry wynik z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, rozwijanie umiejętności artystycznych, poznanie dziedzictwa kulturowego Warszawy w języku angielskim, zdobycie wiadomości o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale przede wszystkim organizacja Dnia Języków Obcych, o którym dowiedzą się nie tylko uczniowie, ale cała społeczność naszej gminy. 

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

  1. Beata Wrzosek