Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 18 kwietnia 2021
Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy i Gościsławy
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Regulamin korzystania z modułu Galeria Internautów

Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy udostępnił moduł Galeria Internautów, który jest dostępny na portalu internetowym Urzędu Gminy i Miasta – www.drzewica.pl.

  • Publikacja zdjęć jest bezpłatna.

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z modułu Galeria Internautów umieszczonej na portalu www.drzewica.pl, którego właścicielem i Administratorem jest Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica.

Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części Regulaminu:

Regulamin - zbiór treści normujących ogólnie przyjęte zasady postępowania
Portal – elektroniczna platforma o adresie internetowym www.drzewica.pl
Administrator – zarządzający portalem - Gmina Drzewica,
Galeria Internautów – zbiór zdjęć przesyłanych przez Internautów. Każdy zbiór zdjęć zawiera: nazwę galerii, informacje o autorze, opis galerii.
Internauta – użytkownik portalu www.drzewica.pl wysyłający zbiór zdjęć w celu publikacji w module Galeria Internautów.

§ 2

Zawartość treści przekazywanych do zamieszczenia w Portalu (zdjęcia tworzące Galerię Internautów, a także nazwy galerii, informacje o autorze, opis), nie może być sprzeczna i niezgodna z przepisami prawa, przyjętymi normami etycznymi czy dobrymi obyczajami i zasadami dobrego współżycia społecznego, obowiązującymi na terenie Polski. Dozwolony format zdjęć: png, jpg, gif, rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 1 Mb (megabajt).

§ 3

Publikacja Galerii Internautów na Portalu www.drzewica.pl, o ile nie jej zawartość i treść nie narusza zasad niniejszego regulaminu, nastąpi w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia.

§ 4

Nadsyłając zdjęcia do Galerii Internautów Internauta oświadcza, że zbiór zdjęć jest jego autorstwa, bądź uzyskał zgodę autora zdjęcia do jego publikacji.

§ 5

W sytuacji kiedy Administrator stwierdzi fakt naruszenia powyższych zasad może korzystając ze swoich uprawnień wstrzymać publiczną emisję Galerii Internautów lub  nawet ją usunąć.

§ 6

Administrator zastrzega sobie prawo odmowy publikacji Galerii Internautów, lub ich modyfikacji, bez podania przyczyny.

§ 7

Administrator jako zarządzający portalem nie odpowiada za zawartość Galerii Internautów (zbiór zdjęć) oraz treści wpisywanych przez Internautów (nazwa galerii, informacje o autorze, opis), nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie skutki powstałe w wyniku podania przez nich, do zamieszczenia na portalu, nieprawdziwych lub niepełnych danych.

§ 8

Za Galerię Internautów opublikowaną na Portalu odpowiada tylko i wyłącznie przekazujący ją Administratorowi Internauta.

§ 9

Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści znajdujących się na Portalu www.drzewica.pl, bez zgody Administratora jest zabronione.

§ 10

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych, niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi i innymi awariami spowodowanymi siłami natury.

§ 11

Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działalności i usług świadczonych przez Portal www.drzewica.pl, powinny być składane w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej, poprzez przesłanie listem poleconym na adres: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica. (z dopiskiem www.drzewica.pl–Galeria Internautów). Rozpatrzenie reklamacji lub odpowiedź na uwagę nastąpi w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. Zgłaszający zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.

§ 12

Internauci przesyłający Galerię Internautów są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.

§ 13

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Portalu.

§ 14

Administrator zabrania umieszczania:
a) serwisów o treści erotycznej oraz warezowej (zawierającej nielegalne oprogramowanie); b) serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Administratora Operatora.