Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

Nazwa zadania : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ulica SZKOLNA

Wartość ogólna zadania : 2.800.000,00 zł

Dofinansowanie ze środków wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi w łącznej wysokości 473.638,00 zł w tym : w formie pożyczki w kwocie : 142.093,00 zł oraz w formie dotacji do wysokości 331.545,00 zł.

Zakres zadania:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku szkoły podstawowej (dawnego Gimnazjum) w Drzewicy, powierzchnia zabudowy : 745,9 m2, powierzchnia użytkowa : 2185,18 m2, kubatura :  6660,44 m3,  obejmujących swym zakresem :

Branża budowlana(piwnica, parter, pierwsze i drugie piętro, dach i elewacja) :

- ułożenie dodatkowych warstw papy na dachu : 820,4m2.

- malowanie elewacji 1900m2

- wymiana posadzek w pomieszczeniach dydaktycznych, korytarzach oraz na klatce schodowej wraz z  

  warstwami    izolacji akustycznej , warstwą wyrównawczą i wierzchnią :  2.183,4 m2,

- wymiana drzwi zewnętrznych: 7 szt.

- wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz budynku : 75 szt.

- demontaż zbędnych otworów drzwiowych oraz przegród wykonanych w  konstrukcji szkieletowej,

- roboty malarskie w pomieszczeniach dydaktycznych, korytarzach i na klatce schodowej : 5.759 m2,

- wymiana balustrad  na klatce schodowej,

- remont łazienek ,

 

Branża sanitarna (piwnice, parter, 1-sze piętro, i 2-gie piętro):

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania ,

- instalacja ciepłej wody użytkowej ,

- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacja klimatyzacji dla potrzeb serwerowni.

 

Branża elektryczna (piwnice, parter, 1-sze piętro, i 2-gie piętro, dach):

- demontaż istniejących instalacji (zasilająca wraz z tablicami, gniazd wtyczkowych, oświetleniowej, 

   teleinformatycznej i odgromowej),

- instalacja rozdzielnicy głównej i rozdzielnic w obiekcie,

- instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych,

- instalacja oświetlenia ogólnego (oprawy ze źródłem LED),

- instalacja oświetlenia awaryjnego,

- instalacja odgromowa,

- instalacja fotowoltaiki o mocy min.12 kWp,

- instalacja CCTV,

- instalacja SSWiN,

link do strony  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl