Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych mający na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 
Nazwa zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie: 12.238.516,43 zł

Całkowita wartość zadania: 12.882.648,87 zł

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ulicy Słowackiego w Drzewicy. Inwestycja polega na budowie: komory rozdzielczej, zbiornika retencyjno-uśredniającego, biologicznego reaktora wielofunkcyjnego, budynku stacji dmuchaw, zbiornika osadu nadmiernego, instalacji fotowoltaicznej, komór pomiarowych, filtra powietrza i pompowni wody technologicznej oraz na przebudowie: biologicznego reaktora wielofunkcyjnego, stacji dmuchaw, zbiornika retencyjnego ścieków, magazynu osadu i komory pomiarowej ścieków.


Nazwa zadania: „Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna i Radzice)”

Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego -  Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie: 4.250 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 6.372 882,14 zł

Środki zostaną przeznaczone  na rozbudowę budynku szkoły w miejscowości Idzikowice o budynek z salą rekreacyjną na poziomie parteru i świetlicą wiejską na piętrze; budowę budynku rekreacyjnego w miejscowości Świerczyna, wraz  z instalacjami wewnętrznymi oraz  elementami zagospodarowania terenu  i przyłączami zewnętrznymi infrastruktury technicznej oraz budowę budynku klubowego wraz z zapleczem socjalno- sanitarnym w Radzicach Dużych.