Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Inwestycje

ROK 2017

 1. Termomodernizacja i remont budynku UGiM w Drzewicy.
                                                                                                                             

 2. Budowa chodnika ul. Szkolna (do Gimnazjum).

 3. Budowa drogi gminnej Krzczonów - Trzebina.

 4. Budowa ul. Rzecznej.
                                                                                                                               

 5. Remont budynku na targowisku gminnym.

 6. Budowa drogi gminnej w m. Strzyzów.
                                                                                                                               

 7. Montaż telebimu.

 8. Przebudowa drogi gminnej w Jelni.

 9. Budowa oświetlenia stadionu miejskiego (budżet obywatelski).
                                                                                                                               

 10. Zadaszenie i remont balkonu – budynek LKK.

 11. Budowa przyłacza wod-kan. na ośrodku sportów wodnych.

 12. Budowa drogi w miejscowości Dąbrówka (do zalewu).

 13. Budowa chodnika (osiedle Słoneczne)

 14. Zakup mebli do ośrodka zdrowia.

 15. Utwardzenie drogi na targowisku gminnym.

 16. Przebudowa drogi gminnej w m. Żardki.

 17. Przebudowa drogi  w Radzicach Małych.

 18. Przebudowa drogi w m. Domaszno I etap.

 19. Przebudowa drogi w miejscowości Żardki (do szkoły).

 20. Przebudowa placu przed remizą OSP w Brzustowcu.

 21. Montaż siłowni zewnętrznej w Radzicach Małych.

 22. Montaż piłkochwytu w Idzikowicach.

 23. Budowa chodnika Drzewica – Zakościele.

ROK 2016

 1. Przebudowa ulicy Staszica w Drzewicy. ( Odcinek od Braci Kobylańskich do Stawowej, przebudowa obejmowała wykonanie zatok parkingowych przy szkołach i ośrodku zdrowia,  powiększenie parkingów, budowę nowych przejść dla pieszych)
  Przebudowa ulicy Staszica w Drzewicy
 2. Budowa ulicy Staszica (przebicie od Szkolnej do ul. Żeromskiego) 
  Budowa ul. Staszica
 3. Zakup bilbordów reklamowych

Tablica reklamowa Tablice reklamowe Tablice reklamowe

4. Remont placu przed OSP w Drzewicy 

5. Budowa ogrodzenia przy podstawówce.

6. Budowa oświetlenia ulicy Stawowej .

7. Budowa siłowni zewnętrznej przed blokiem STEJNER.

8. Przebudowa ulicy „Parkowej” w Drzewicy.

Ulica "Parkowa"

9. Przebudowa drogi do szkoły w Domasznie.

Droga do szkoły w Domasznie

10. Rozbudowa drogi gminnej w Brzustowcu (Górki).

Droga Brzustowiec (Górki)

11. Remont ulicy Hubala w Drzewicy.

12. Przebudowa boisk szkolnych w Domasznie i Radzicach Dużych.

Przebudowa boiska szkolnego w Domasznie Przebudowa boiska szkolnego w Radzicach Dużych

13. Remont wiaduktów PKP w Strzyżowie i Werówce.

14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Idzikowice –Brzuza.

Droga powiatowa nr 3109E na odcinku Idzikowice-Brzuza
  

ROK 2015

 1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żardki

  Chodni Żardki 

 2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113E ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.

 3. Zakup piłkochwytów do Szkół Podstawowych w Idzikowicach i Domasznie
 4. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego
 5. Remont części kuchennej z zapleczem w budynku Przedszkola Samorządowego w Drzewicy


Kuchnia Przedszkole 

ROK 2014

 1. Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy - etap II - Wyposażenie

  RCK  RCK

 2. Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy roboty związane z montażem urządzeń do instalacji słaboprądowych 
 3. Rozbudowa, Przebudowa i Wyposażenie budynku OSP w miejscowości Trzebina z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

  Trzebina 

 4. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Strzyżów, Dabrówka, Zakościele oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżów
 5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żardki i Giełzów oraz montaż lamp oświetleniowych w m. Trzebina i Drzewica ul. Żeromskiego
 6. Remont drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec - Smugi
 7. Budowa placów zabaw w miejscowościach Domaszno, Dąbrówka, Radzice Duże i Świerczyna
  Domaszno 
 8. Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3109E i Nr 3111E  etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże
 9. Budowa drogi gminnej w miejscowości Radzice Małe (L)
 10. Ogrodzenie terenu przy OSP Radzice Duże
 11. Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jelnia
 12. Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Drzewica.

Siłownie
 

ROK 2013

 1. Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy
 2. Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Drzewica etap II
  • Remont Instalacji c.o. z montażem pompy ciepła dla budynku S.P. w Brzustowcu
  • Remont Instalacji c.o. z montażem pompy ciepła dla budynku S.P. w Domasznie
 3. Remont stadionu MGKS ,, GERLACH” w Drzewicy
  Stadion Gerlach 
 4. Przebudowa fragmentu drogi gminnej i placu przed budynkiem OSP w Krzczonowie.
 5. Budowa sieci wodociągowej ul. Stawowa w Drzewicy
 6. Remont dachu na Szkole Podstawowej w Domasznie .
 7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary 
 8. Budowa placu zabaw w Drzewicy, Strzyżowie , Żardkach i Krzczonowie
  Plac zabaw Strzyżów 
 9. Remont dróg gminnych 
  • Remont ul. Cmentarnej I etap
  • Remont ul. Stawowej II Etap
 10. EKO pracownie
 11. Budowa budynku zaplecza socjalnego na boisku ,,Orlik”
  Orlik 
 12. Przebudowa drogi powiatowej numer 3108 - E, na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica, Etpa I: Jelnia - Drzewica
 13. Przebudowa drogi powiatowej numer 3110 - E, ulica Kilińskiego w Drzewicy

ROK 2012

 1. Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Drzewica
  • Remont zbiorników wody czystej NR. 1 i Nr.2 Na S.U.W. w Drzewicy
  • Remont zbiornika żelbetonowego hydrocentrum pełniącego funkcję oczyszczania ścieków w Drzewicy.
  • Rozbudowa radiowej sieci telefonicznej
 2. Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Drzewica.
  • Instalacja solarna do podgrzania ciepłej wody dla budynku LKK w Drzewicy.
  • Instalacja solarna do podgrzania ciepłej wody dla budynku KS GERLACH w Drzewicy.
  • Remont Instalacji c.o. z montażem pompy ciepła dla budynku P.S.P. w Radzicach Dużych
 3. Przebudowa boiska LKS Radzice 
 4. Rozbudowa i wyposażenie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Strażnicy OSP w Zakościelu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
 5. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Domasznie
  Świetlica wiejska w Domasznie 
 6. Zaprojektowanie i budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Etap I.
 7. Budowa placu zabaw w Radzicach Małych i budowa placu zabaw i boisk w Brzuzie.
  Plac zabaw w Radzicach Małych 
 8. Budowa chodnika przy drodze Gminnej ul. Słowackiego w Drzewicy- w ramach przebudowy drogi
 9. Budowa placu zabaw w Brzustowcu, Idzikowicach i Jelni 
  Plac zabaw w Jelni 
 10. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Żeromskiego w Drzewicy
 11. Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Krzczonów etap I.

ROK 2011

 1. Rozbudowa ul. Stawowej w Drzewicy.
 2. Zakup wyposażenia – kąpielisko.
  Plac zabaw Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 3. Remont ciągu pieszego od ul. Braci Kobylańskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych przy rzece.
 4. Remont sanitariatów w przedszkolu.
 5. Remont fragmentu drogi gminnej w miejscowości Jelnia.
 6. Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec.
 7. Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Giełzów.

ROK 2010

 1. Przebudowa dróg gminnych we wsi Jelnia – 570 mb i Idzikowice – 264mb.
 2. Zakup nowego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Drzewica.
  Samochód OSP Drzewica 
 3. Zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Domaszno.
 4. Rozbudowa ul. Staszica w Drzewicy – 267 mb. Zakres robót objął: poszerzenie jezdni do 7m., budowę chodników i przebudowę parkingów.
 5. Budowa nowej ulicy Prymasa Macieja Drzewickiego – 460 mb, wraz z chodnikami.
 6. Remont Dróg w Trzebinie ( 2 odcinki- 1980 mb i 564 mb)
 7. Wyłożenie kostką brukową parkingu i drogi dojazdowej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Drzewicy.
 8. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Zalewie w Drzewicy o nawierzchni asfaltowej - I etap. Zakres zadania obejmował również: budowę placu zabaw, montaż mola pływającego, wykonanie instalacji oświetleniowej, montaż elementów małej architektury i nasadzeń.
  Plac zabaw ścieżka 
 9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 przez wiś Brzustowiec. Wykonano trzywarstwową nawierzchnię asfaltową, chodnik wraz ze ścieżką rowerową i zjazdy.
 10. Budowa placów zabaw dla dzieci w Zakościelu i Drzewicy (przy kąpielisku) z elementami małej architektury: drewniane huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki, trapy i urządzenia zręcznościowe.
 11. Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Strzyżów.
  Świetlica wiejska w Strzyżowie 
 12. Remont Placu Wolności w Drzewicy. Zakres rzeczowy obejmował: wymianę sieci wodociągowej, nawierzchni, oświetlenia oraz wykonanie nasadzeń.
  Plac Wolności 
 13. Przebudowa drogi powiatowej przez Krzczonów. Wykonano odcinek 600 mb.z chodnikami i zatokami przystankowymi.
 14. Oddano do użytku nowo wybudowaną Salę Sportową wraz z zapleczem i łącznikiem przy PSP w Brzustowcu
 15. Położenie nowej nawierzchni na drogach powiatowych: w Świerczynie i Radzicach Małych.
 16. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Sportowej w Drzewicy.
 17. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Sportowej w Drzewicy.
 18. Budowa parkingu z kostki brukowej przy ul. Braci Kobylańskich w Drzewicy.
 19. Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej i placu zabaw dla dzieci z elementami małej architektury w Świerczynie.
 20. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni asfaltowej przy szkołach podstawowych w Domasznie i Idzikowicach.
 21. Remont świetlicy i izby pamięci w budynku strażnicy OSP w Radzicach Dużych.
 22. Wykonanie monitoringu Placu Wolności w Drzewicy.
 23. Odwodnienie drogi w Radzicach Dużych (Przedziałki),odtworzenie rowów, montaż przepustów i wykonanie zjazdów.
 24. Oświetlenie drogi do cmentarza w Radzicach Małych.
 25. Przystąpiono do przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w Dąbrówce na Świetlicę Wiejską z terminem ukończenia w 2011 roku.
 26. Remont mieszkań komunalnych na Placu Wolności, Placu Narutowicza oraz na ul. Fabrycznej.
 27. Wyłożenie kostką brukową placu przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach.
 28. Wymiana sieci wodnej i kanalizacyjnej na ulicy Stawowej i Szkolnej.

ROK 2009

 1. Budowa asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Brzuza o długości 1322mb.
 2. Remont kapitalny i adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury na Warsztat Terapii Zajęciowej 
 3. Nieodpłatne przejęcie budynku Ośrodka Zdrowia w Radzicach Dużych od ZOZ w Grójcu i dokonanie jego remontu. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany i strop, wykonano nowe pokrycia dachu, orynnowanie i instalację odgromową.
 4. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 300m³ na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżowie.
 5. Remont drogi gminnej w Zakościelu o długości 1062 mb.
 6. Dobudowa oświetlenia drogowego w Drzewicy na ul. Armii Krajowej,Jelni i Radzicach Dużych.
 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Drzewica-Zakościele-Domaszno. Prace obejmowały wykonanie nowej trzywarstwowej nawierzchni asfaltowej z miejscową wymianą podbudowy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, zatok przystankowych, wiat przystankowych, chodników i rowów.
 8. Przystąpiono do przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w Dabrówce na Świetlicę Wiejską z terminem ukończenia w 2011 roku
 9. Przebudowa drogi powiatowej Radzice Duże- Drzewica. Długość odcinka 5 km. Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m. oraz chodników, zjazdów i rowów.
 10. Oświetlenie zamku w Drzewicy w celu wyeksponowania jego walorów architektonicznych
 11. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Radzice Duże – Giełzów. Zakres rzeczowy prac objął wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej.
 12. Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
 13. Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Krzczonowie.
 14. Wykonanie monitoringu kompleksu sportowego „Orlik” w Drzewicy.
 15. Utworzenie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żardkach Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.

ROK 2008

 1. Budowa drogi asfaltowej w Idzikowicach ( dwa odcinki: 1056 mb i 665 mb)
 2. Wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne III etap Strzeszkowice, Świerczyna, Trzebina, Zakościele)
 3. Remont Stacji Uzdatniania Wody w Drzewicy oraz renowacja istniejącej studni głębinowej.
 4. Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK przy Szkole Podstawowej w Drzewicy.
 5. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Jelnia – 200 mb.
 6. Przebudowa chodnika przy ulicy Sportowej w Drzewicy – 300 mb.
 7. Zakup nowej koparko-ładowarki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzewicy
 8. Remont drogi powiatowej w Radzicach Małych na odcinku 560 mb. i w Radzicach Dużych na długości 390 mb.
 9. Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Trzebinie.
 10. Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Drzewicy.
 11. Utworzenie w budynku Szkoły Podstawowej w Radzicach Dużych Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.
 12. Zakup jednolitych strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Ośrodku Kultury Gminy i Miasta Drzewica

ROK 2007

 1. Opracowanie ewidencji dróg gminnych z terenu gminy i miasta Drzewica.
 2. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne - I etap; Drzewica,Radzice Duże, Domaszno, Idzikowice.
 3. Wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne - II etap w miejscowościach Drzewica, Żardki, Żdżary, Domaszno, Jelnia, Idzikowice.
 4. Dobudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Drzewica-Błonie, Drzewica-Hubala, Radzice Duże -PKP, Brzustowiec - Górki.
 5. Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Stawowej w Drzewicy do Zakładu Gerlach.
 6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzewicy.
 7. Wykonanie doposażenia technicznicznego toru kajakowego w Drzewicy.
 8. Rozwój Drzewicy przez Aktywację Terenów Przemysłowych oraz ofertę turystyczną - wypoczynek z adrenaliną: Zadanie Nr 3 - Program zwiększenia atrakcyjności turystycznej zalewu Drzewickiego, wykonanie dokumentacji technicznej.