Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 30 maja 2023
Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy i Zyndrama
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Ogłoszenia

 1. Konkurs ofert -  Prowadzenie punktu pomocy osobom uzależnionym na terenie Gminy Drzewica
 2. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej - prowadzenie punktu pomocy osobom uzależnionym
 3. Konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa
 4. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu turystyki i krajoznawstwa

 5. Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2023

 6. Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 - 2026

 7. Konsultacje społeczne w ramach inicjatywy „Poczuj pasję do historii Drzewicy”

 8. Konsultacje społeczne w ramach inicjatywy „Kreatywna Młodzież”

 9. Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – opieka nad dziećmi do lat 3

 10. Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy sołecznej - opieka nad dziećmi do lat 3.

 11. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

 12. Oferta realizacji zadania publicznego - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Drzewicy wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag

 13. Konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 14. Konkurs Granty Obywatelskie 2023

 15. Uznanie celowości i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowej na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia

 16. Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 17. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2023 r. roku zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

 18. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2023 r. roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej