Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Ogłoszenia

 1. Konkurs ofert -  Prowadzenie punktu pomocy osobom uzależnionym na terenie Gminy Drzewica
 2. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej - prowadzenie punktu pomocy osobom uzależnionym
 3. Konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa
 4. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu turystyki i krajoznawstwa

 5. Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2023

 6. Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 - 2026

 7. Konsultacje społeczne w ramach inicjatywy „Poczuj pasję do historii Drzewicy”

 8. Konsultacje społeczne w ramach inicjatywy „Kreatywna Młodzież”

 9. Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – opieka nad dziećmi do lat 3

 10. Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy sołecznej - opieka nad dziećmi do lat 3.

 11. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

 12. Oferta realizacji zadania publicznego - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Drzewicy wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag

 13. Konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 14. Konkurs Granty Obywatelskie 2023

 15. Uznanie celowości i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowej na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia

 16. Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 17. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2023 r. roku zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

 18. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2023 r. roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 19. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2023 r. roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 20. Konkurs ofert działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym

 21. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych - II nabór

 22. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2023 r. roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

 23. Nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

 24. Drugi otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2023 roku zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

 25. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2023 r. roku zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

 26. Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koło Łowieckie Gerlach Drzewica

 27. Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Bażant w Opocznie

 28. Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Knieja

 29. Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Diana"

 30. Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Gerlach"

 31. Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - opieka nadz dziećmi do lat 3 w 2024 roku

 32. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2024 r. roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – opieka nad dziećmi do lat 3

 33. Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2024

 34. Ogłoszenie o konkursie ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2024

 35. Ogłoszenie o konkursie ofert działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2024

 36. Ogłoszenie o konkursie ofert - prowadzenie punktu pomocy osobom uzależnionym w roku 2024

 37. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2024 r. roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie punktu pomocy osobom uzależnionym

 38. Ogłoszenie o konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024

 39. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Drzewica z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku - Realizacja akcji profilaktycznej poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i regeneracji oraz wspieranie kultury fizycznej dla 81 uczniów klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica.

 40. Konsultacje Społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Drzewica na lata 2024-2027

 41. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2024 r. roku zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

 42. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w ramach inicjatywy „Granty Obywatelskie 2024”

 43. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w ramach inicjatywy „Granty Obywatelskie 2024”

 44. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.