Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Uchwały

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy, Rada Seniorów podejmuje decyzje w drodze uchwały. Uchwały Rady Seniorów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut stanowi inaczej.

Nadzór nad działalnością Miejskiej Rady Seniorów na podstawie kryterium zgodności z prawem sprawuje Rada Miejska. Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów obowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej uchwał Rady Seniorów w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Rada Miejska uchyla sprzeczną z prawem uchwałę Miejskiej Rady Seniorów w ciągu 30 dni od jej przedłożenia.

 

WYKAZ UCHWAŁ MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W DRZEWICY

L.p.

Numer

Data

Przedmiot uchwały

Status

1

I/1/2023

07.12.2023

W sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy

Obowiązująca

2

I/2/2023

07.12.2023

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy

Obowiązująca

3

I/3/2023

07.12.2023

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy

Obowiązująca

4

I/4/2023

07.12.2023

W sprawie wyboru Sekretarza Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy

Obowiązująca

5

I/5/2023

07.12.2023

W sprawie powołania Komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego

Obowiązująca

6

I/6/2023

07.12.2023

W sprawie powołania Komisji oświaty, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa
i spraw społecznych

Obowiązująca

7

I/7/2023

07.12.2023

W sprawie powołania Komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Obowiązująca