Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 grudnia 2023
Imieniny: Hilarego, Franciszki i Ksawery
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Uchwały

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy, Rada Seniorów podejmuje decyzje w drodze uchwały. Uchwały Rady Seniorów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut stanowi inaczej.

Nadzór nad działalnością Miejskiej Rady Seniorów na podstawie kryterium zgodności z prawem sprawuje Rada Miejska. Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów obowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej uchwał Rady Seniorów w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Rada Miejska uchyla sprzeczną z prawem uchwałę Miejskiej Rady Seniorów w ciągu 30 dni od jej przedłożenia.

 

WYKAZ UCHWAŁ MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W DRZEWICY