Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Uchwały

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy, Młodzieżowa Rada podejmuje decyzje w drodze uchwały. Uchwały Młodzieżowej Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut stanowi inaczej.

Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady na podstawie kryterium zgodności z prawem sprawuje Rada Miejska. Przewodniczący Młodzieżowej Rady obowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej uchwał Młodzieżowej Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Rada Miejska uchyla sprzeczną z prawem uchwałę Młodzieżowej Rady w ciągu 30 dni od jej przedłożenia.

 

Wykaz uchwał Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy

L.p.

Numer

Data

W sprawie

1

I/1/2020

31.01.2020 r.

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy

2

I/2/2020

31.01.2020 r.

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji oświaty, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa i spraw społecznych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy

3

I/3/2020

31.01.2020 r.

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy

4

III/8/2023

27.06.2023 r.

W sprawie wykazu projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach inicjatywy „Kreatywna Młodzież 2023”

5

III/9/2023

27.06.2023 r.

W sprawie wykazu projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach inicjatywy „Poczuj pasję do historii Drzewicy 2023”