Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lutego 2021
Imieniny: Almy, Cezarego i Jarosława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Przedszkole

Przedszkole Samorządowe w DrzewicyPrzedszkole Samorządowe w Drzewicy
ul. Stawowa 58
26-340 Drzewica
tel. 48 375-66-36
tel. kom. 500 070 397
e-mail: przedszkole@drzewica.pl

strona internetowa: www.psdrzewica.szkolnastrona.pl

NIP: 768 183 35 25
REGON: 592154032

Dyrektor - Edyta Kołomańska
Wicedyrektor - Danuta Koc


Historia

Placówka przedszkola pod nazwą Przedszkole Nr 2 w Drzewicy otworzyła swoje podwoje dla najmłodszych obywateli miasta 01. 09. 1979 roku. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 15. 09. 1979 roku o godz. 11. 30. W uroczystości tej brali udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu, Dyrekcja Kombinatu FNS i NS „Gerlach” w Drzewicy, Naczelnik Gminnego Urzędu, Dyrektorzy Placówek Oświatowych i wielu zaproszonych gości. Dyrektorką, która otrzymała klucze do nowo otwartej placówki była p. Barbara Elżanowska, która pełniła tę funkcję do 1999 roku. Przez wiele lat przedszkole piękniało i przyjmowało nowe oblicze. W miarę potrzeb powstawały nowe pomieszczenia, które w swoje podwoje zapraszały małych przedszkolaków.
Od 1991 roku - Przedszkole Nr 2 - zmieniło nazwę na Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, jest placówką publiczną, dostępną dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z terenu Gminy i Miasta Drzewica. Organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica. Nadzór Pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.
W roku szkolnym 2013/2014 do przedszkola uczęszcza 210 wychowanków. Sale zajęć są przestronne, przystosowane do dzieci w zależności od grupy wiekowej. Ich bajkowy wystrój daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i pełnej aprobaty. Przedszkole posiada bogate zbiory strojów, w których dzieci prezentują swoje zdolności artystyczne podczas różnego rodzaju uroczystości na terenie przedszkola, gminy, powiatu i kraju. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na 4 poziomach wiekowych w 9 grupach:

  • 1 grupa dzieci 3 – letnich
  • 3 grupy dzieci 4 – letnich
  • 2 grupy dzieci 5 – letnich
  • 3 grupy dzieci 6 – letnich

Rekrutacja do przedszkola odbywa się od 20 III do 20 IV. Opiekę pedagogiczną sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra – 17 nauczycielek, w tym dyrektor i w-ce dyrektor, 3 nauczycieli pracujących w niepełnym wymiarze, tj. nauczyciel rytmiki i religii.
W przedszkolu pracują osoby wspierające pracę nauczycielek :

  • Pracownik administracyjny – 1 osoba
  • Pracownicy kuchni – 4 osoby
  • Pracownik gospodarczy – 1 osoba
  • Woźne – 5 osób
  • Pomoc do dzieci – 1 osoba

Dzieci przebywają w przedszkolu od godz. 6. 30 do 16. 30. Czas pobytu, tzw. podstawy programowej od 8.30 – do 13.30 jest bezpłatny. Poza minimum programowym rodzice ponoszą odpłatność 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Dzieci korzystają z pełnego wyżywienia - dzienna stawka żywieniowa wynosi 6 zł (śniadanie, II śniadanie i pełny obiad). Za wyżywienie pełną odpłatność ponoszą rodzice. W szczególnie trudnych sytuacjach rodzinnych pomocą służy i obejmuje swoją opieką Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica oraz MGOPS – 22 dzieci, którym finansowane jest pełne wyżywienie.
W przedszkolu prowadzone są zajęcia poza minimum programowym, finansowane przez U. G. i M. Drzewica, tj. rytmika i religia. Prowadzone są również zajęcia z języka angielskiego – w ramach wolontariatu, prowadzone przez nauczycielki, anglistki – mamy przedszkolaków.
W przedszkolu działa Rada Rodziców, która pozyskuje fundusze i przeznacza je na potrzeby dzieci i placówki.
Wychowankowie przedszkola prezentują zdobyte umiejętności na szeroko pojętym forum, zarówno w środowisku lokalnym jak i na zewnątrz. W przedszkolu panuje serdeczna, rodzinna atmosfera. Przedszkole Samorządowe w Drzewicy to wzorcowa placówka na terenie miasta Drzewica.