Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 grudnia 2023
Imieniny: Hilarego, Franciszki i Ksawery
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Komisje

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy, Rada Seniorów powołuje ze swego grona stałe komisje, ustalając przedmiot ich działalności oraz skład osobowy.

Komisjami stałymi Miejskiej Rady Seniorów są:

1) Komisja budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego;

2) Komisja oświaty, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa i spraw społecznych;

3) Komisja rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Ponadto, Miejska Rada Seniorów może powoływać ze swego grona doraźne komisje, ustalając przedmiot ich działalności oraz skład osobowy.

W skład poszczególnych komisji wchodzi co najmniej 5 radnych Miejskiej Rady Seniorów przy czym radny może być członkiem nie więcej niż dwóch stałych komisji Rady Seniorów.

Pracami komisji Miejskiej Rady Seniorów kieruje jej przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Radę Seniorów.

 

SKŁAD KOMISJI

MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W DRZEWICY

I kadencja (2022-2024)