Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Komisje

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy, Rada Seniorów powołuje ze swego grona stałe komisje, ustalając przedmiot ich działalności oraz skład osobowy.

Komisjami stałymi Miejskiej Rady Seniorów są:

1) Komisja budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego;

2) Komisja oświaty, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa i spraw społecznych;

3) Komisja rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Ponadto, Miejska Rada Seniorów może powoływać ze swego grona doraźne komisje, ustalając przedmiot ich działalności oraz skład osobowy.

W skład poszczególnych komisji wchodzi co najmniej 5 radnych Miejskiej Rady Seniorów przy czym radny może być członkiem nie więcej niż dwóch stałych komisji Rady Seniorów.

Pracami komisji Miejskiej Rady Seniorów kieruje jej przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Radę Seniorów.

 

SKŁAD KOMISJI

MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W DRZEWICY

I kadencja (2023-2025)

Komisja budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego

 

BOGATEK Maria Karolina

KOT Elżbieta

KOWALCZYK Julian

KWIECIEŃ Leokadia

MAJCHROWSKA Zdzisława Bronisława

OLIWA Barbara

PABJANEK Maria Elżbieta

RAMUS Maria

SZWACZYK Krystyna

 

Komisja oświaty, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa i spraw społecznych

 

JESIONEK Anna Elżbieta

KOT Elżbieta

KOWAL Stefan

KOWALCZYK Julian

KWIECIEŃ Leokadia

NOWAK Władysław Jan

OLIWA Barbara

PIEKARSKI Bogdan

RAMUS Maria

SOBOLEWSKI Stefan

SZCZEŚNIAK Jadwiga Joanna

 

Komisja rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

 

BOGATEK Maria Karolina

JESIONEK Anna Elżbieta

KOWAL Stefan

MAJCHROWSKA Zdzisława Bronisława

NOWAK Władysław Jan

PABJANEK Maria Elżbieta

PIEKARSKI Bogdan

SOBOLEWSKI Stefan

SZCZEŚNIAK Jadwiga Joanna

SZWACZYK Krystyna