Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Statut

Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Rada gminy, powołując miejską radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.

INFORMACJE O STATUCIE

MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W DRZEWICY

Numer uchwały

Data podjęcia

Dziennik Urzędowy

Tytuł

Status

XLIV/303/2022

02.03.2022

Dz. Urz. Woj. Łódz. 2022 r. poz. 1573

Uchwała w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy

Obowiązujący