Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Granty Oświatowe

Drzewickie Granty Oświatowe (DGO) stanowią formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, a realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica.

DGO finansowane są z budżetu Gminy i Miasta Drzewica na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały budżetowej Rady Gminy i Miasta Drzewicy z rezerwy celowej budżetu.

Granty oświatowe przeznaczone mogą być na realizację adresowanych do dzieci i młodzieży projektów edukacyjnych, kulturalnych oraz animacyjnych o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym, rekreacyjnym i integracyjnym, które:

 • przynoszą w wymiarze indywidualnym, szkolnym i lokalnym pozytywne rezultaty i zmiany,
 • prezentują szczególne walory merytoryczne i organizacyjne,
 • wykraczają zasięgiem działania poza poziom placówki,
 • opierają się na współpracy z zewnętrznymi partnerami, takimi jak: szkoły
  i placówki oświatowe, instytucje, stowarzyszenia itp.,
 • obejmują różnorodne formy aktywności i metody pracy, m.in. festiwale, przeglądy, turnieje, konkursy, warsztaty itp.,
 • zakładają aktywne uczestnictwo adresatów projektu,
 • są alternatywną propozycją zagospodarowania czasu wolnego dzieci
  i młodzieży.