Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Wyniki weryfikacji projektów

Aż 31 projektów obywatelskich złożyli mieszkańcy Gminy Drzewica w ramach inicjatywy „Grant Obywatelski 2021”. Pozytywną weryfikację przeszło 26 propozycji i to one zostaną objęte publicznym głosowaniem, które rozpocznie się 18 stycznia 2021 roku.  Projekty z największą liczbą głosów w mieście Drzewica oraz sołectwach Gminy Drzewica będą skierowane do realizacji w bieżącym roku. Pula środków do rozdysponowania wynosi łącznie 200.000 zł.

Mieszkańcy Gminy Drzewica mogli składać propozycje projektów obywatelskich - dotyczących zadań zarówno inwestycyjnych, jak i nie inwestycyjnych - od 23 listopada do 18 grudnia 2020 roku. W wymaganym terminie do Urzędu Miejskiego w Drzewicy wpłynęło łącznie 31 wniosków wraz z listami poparcia z terenu miasta Drzewica oraz sołectw Gminy Drzewica.

Propozycje projektów obywatelskich zostały poddane prawnej, formalnej i finansowej weryfikacji. Wszelkie wymogi spełniło 26 projektów.

  

WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW OBYWATELSKICH

ZGŁOSZONYCH W RAMACH PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INICJATYWY „GRANT OBYWATELSKI 2021”

 

Lp.

Miejsce realizacji

Tytuł zadania

Znacznik

Uzasadnienie

1.

Idzikowice

Siłownia zewnętrzna w Idzikowicach.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

2.

Drzewica

Przyszła pora na ogród dla Seniora.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

3.

Werówka

Aktywni sportowo.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

4.

Werówka

Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Werówce do celów rekreacyjnych.

Nieprzyjęty

Wartość opisanych urządzeń przewyższa kwotę zabezpieczoną.

5.

Werówka

Garaż blaszany przy świetlicy.

Nieprzyjęty

Brak możliwości lokalizacji garażu zgodnie z warunkami technicznymi.

6.

Radzice Małe

Altana dla mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Radzicach Małych.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

7.

Brzustowiec

Utwardzenie drogi wzdłuż torów kolejowych.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

8.

Giełzów

Zakup i montaż trzech lamp oświetlenia ulicznego w m. Giełzów.

Nieprzyjęty

Wartość zadania przewyższa kwotę zabezpieczoną.

9.

Krzczonów

Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej – montaż urządzeń siłowni plenerowej.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

10.

Jelnia

Budowa zakątka rekreacyjnego przy świetlicy w Jelni.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

11.

Trzebina

Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w zmywarkę naczyń. Tablice informacyjne na poszczególne dzielnice.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

12.

Radzice Duże

Odnowa elewacji na budynku OSP Radzice.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

13.

Drzewica

Powszechny dostęp do urządzeń ratujących życie (defibrylatorów AED).

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

14.

Żardki

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żardki.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

15.

Brzuza

Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzuza.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

16.

Trzebina

Przystanek autobusowy dla Trzebiny.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

17.

Krzczonów

Daleki widok. Krzczonów.

Nieprzyjęty

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.

18.

Drzewica

Rozbudowa oświetlenia na Os. Mieszka I-go.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

19.

Drzewica

Kolorowy plac zabaw LAS.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

20.

Strzyżów

Rodzinny Rajd Rowerowy.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

21.

Drzewica

Quest turystyczny o tematyce sportowej.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

22.

Drzewica

„Zasłuchaj się w Drzewicy” – audiobook monografii Drzewicy.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

23.

Drzewica

Książka – album o historii łowiectwa w Drzewicy.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

24.

Drzewica

Międzypokoleniowe spotkania rekreacyjno-sportowe.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

25.

Dąbrówka

Dzień Dziecka dla mieszkańców wsi Dąbrówka.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

26.

Strzyżów

Wycieczka jednodniowa.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

27.

Werówka

Wycieczka jednodniowa w Góry Świętokrzyskie mieszkańców wsi Werówka.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

28.

Strzyżów

Piknik rodzinny.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

29.

Zakościele

Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Zakościele.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

30.

Brzustowiec

Podniesienie bezpieczeństwa wsi Brzustowiec poprzez zwiększenie potencjału ratowniczo-gaśniczego OSP Brzustowiec.

Nieprzyjęty

Zakres wniosku niezgodny
z katalogiem zadań nieinwestycyjnych określonym w zarządzeniu

31.

Świerczyna

Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Świerczyna.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

 

Projekty, które spełniły wymogi formalne, zostaną dopuszczone  do drugiego etapu konsultacji, a więc publicznego głosowania. Głosowanie w formie tradycyjnej oraz elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Gminy Drzewica zostanie przeprowadzone w dniach 18-29 stycznia 2021 roku.

Prawo do głosowania przysługuje każdemu mieszkańcowi Gminy Drzewica - z zachowaniem zasady, że:

1) każdy mieszkaniec miasta Drzewica może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie miasta Drzewica;

2) każdy mieszkaniec sołectwa może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie tego sołectwa.

Lista projektów, które uzyskają kolejno największą liczbę punktów w danej puli (największe poparcie mieszkańców), zostanie ustalona poprzez zsumowanie głosów ważnych oddanych na każdy z projektów. Wyniki głosowania poznamy w terminie do 12 lutego 2021 roku.

Zadania, które otrzymają największe poparcie, zostaną zaproponowane do realizacji w Budżecie Gminy Drzewica na 2021 rok. W przypadku, gdy zwycięski projekt nie wyczerpie puli środków, do realizacji proponowany będzie następny z listy projekt, którego łączne koszty nie przekraczają dostępnych środków finansowych.

Należy zaznaczyć, że środki finansowe na realizację projektów obywatelskich zostały podzielone na pule obejmujące miasto Drzewica oraz sołectwa Gminy Drzewica, proporcjonalnie do liczby mieszańców na dzień 30 września 2020 roku. Łączna kwota przeznaczona na realizację wszystkich zadań wynosi 200.000 zł.