Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy DrzewicaGmina Drzewica otrzymała 100 % dofinansowanie na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu GEPARD II – transport  niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Umowa o dofinansowanie nr 610/2019/Wn-05/OA-IO/D została podpisana 6 grudnia 2019r.

W ramach zadania zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy, warsztaty na temat elektromobilności, spotkanie z ekspertem.

Opracowano dokument pn.: Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Drzewica” , który został przyjęty do realizacji na podstawie Uchwały nr XXXIV/250/2021 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 1 lipca 2021r.


Artykuł prasowy 1

„Razem stwórzmy Strategię Elektromobilności w Gminie Drzewica”

Gmina Drzewica jako jedna z pierwszych w regionie rozpoczęła pracę nad Strategią Rozwoju Elektromobilności. Urząd Miejski w Drzewicy uzyskał na ten cel stu procentową dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czym jest więc elektromobilność i po co taka strategia w naszej gminie?

Co warto podkreślić elektromobilność to nie tylko samochody elektryczne, które jeszcze dosyć rzadko widujemy na naszych drogach. Elektromobilność to zespół pojazdów, infrastruktury, które mają służyć łatwiejszemu przemieszczaniu się ludności. Jest to więc niezwykle ważne tu na terenie, gdzie istnieją niedobory w infrastrukturze komunikacyjnej. Strategia pomoże zaplanować system komunikacyjny w sposób przyjazny dla mieszkańców, ponieważ zmiany na rynku pojazdów są nieuniknione. To, że już za kilka lat samochody, autobusy elektryczne staną się powszechne w gminie Drzewica jest pewne. Pojazdy te nie generują tylu problemów co samochody tradycyjne. Ich obsługa jest łatwiejsza i tańsza. Dziś hamulcem w rozwoju technologii staje się wysoka cena i mała pojemność baterii. Ale pamiętajmy, że innowacje w tym sektorze następują szybko i lada dzień ta sytuacja się zmieni.  

Dlatego chcemy wyjść naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym i wykorzystać szansę dotacji na elementy infrastruktury służącej elektromobilności. Jak pokazują doświadczenia krajów Europy Zachodniej elektryczne rowery, hulajnogi, samochody, autobusy stały się w ciągu kilku ostatnich lat widokiem powszechnym. W wielu miastach Polski widok elektrycznego roweru czy hulajnogi nikogo już nie dziwi. Są to pojazdy niezwykle wygodne nie tylko dla osób starszych, ale wszystkich użytkowników ruchu. Podróż jest łatwiejsza i to dlatego pojazdy te zastępują podróż tradycyjnym samochodem czy transportem zbiorowym. Jednak na zmiany te należy się przygotować. Aby pojazdy te stały się powszechne infrastruktura gminna powinna zostać przygotowana w sposób przemyślany. Chodzi głównie o bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też należy przygotować wydzielone miejsca postojowe, ścieżki rowerowe, miejsca przechowywania i ładowania tych pojazdów. Ważne też, aby do ładowania używać odnawialnych źródeł energii, aby chronić nasze unikalne środowisko.

Chciałbym, aby w proces tworzenia strategii włączyli się mieszkańcy. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału w tworzeniu Strategii. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drzewicy www.drzewica.pl będą pojawić się informacje i ankiety dla Państwa. To mieszkańcy zdecydują jakie są potrzeby i problemy i na co należy spożytkować ewentualną dotację. Konsultacje odbędą się również w szkołach. To właśnie dzieci, młodzież mogą wnieść ciekawe uwagi i pomysły do tworzonej strategii. Ich kreatywność może pomóc zbudować w przyszłości nowoczesną i dobrą do życia gminę. To też oni znają nowe technologie, już dziś korzystają z elektrycznych hulajnóg, houverboardów. Wiedzą jakie są potrzeby i jak wprowadzić elektryczne formy transportu do każdego domu.

Niezwykle ważnym elementem wdrażania strategii jest bezpieczeństwo użytkowników. Jak donoszą media wypadki pojazdów elektrycznych są coraz częstsze. Elektryczne hulajnogi zaśmiecają chodniki większych miast Polski. Dzieje się tak dlatego ponieważ infrastruktura nie jest przygotowana na nowe pojazdy. Silniki eklektyczne posiadają olbrzymią moc i generować mogą duże prędkości. Nie tylko rozsądek jest ważny, ale również bezpieczne miejsca do jazdy, parkowania. Konieczne są również działania edukacyjne i informacyjne, aby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom.

We wdrażaniu strategii elektromobilności niezwykle ważne jest również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dlatego zamierzamy wykorzystywać energię odnawialną nie tylko w dziedzinie elektromobilności, ale również w budynkach użyteczności publicznej. Niezwykle ważne jest również wsparcie mieszkańców w tym zakresie. Nasza gmina ma stać się czysta i efektywna energetycznie.

Do udziału w tworzeniu Strategii zapraszamy również przedsiębiorców i osoby chętne do założenia własnej działalności gospodarczej. To właśnie wprowadzenie nowych technologii, zmian w przestrzeni może wykreować nowe firmy, które zajmą się elektromobilnością. Nie chodzi tylko o budowę pojazdów, ale ich obsługę, tworzenie wypożyczalni rowerów, tworzenie systemów informatycznych zarządzających infrastrukturą. W porozumieniu z ekspertami można stworzyć nowe produkty i pomysły, które również mogą zostać wsparte środkami zewnętrznymi.

Projekty naszej gminy mogą zostać wsparte przez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.  Fundusz powstał na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Dzięki środkom z Funduszu zrealizowane będą działania wymienione m.in. w Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli dokumentach implementujących do polskiego prawa założenia regulacji UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Dlatego wspólnie stwórzmy strategię i wyznaczmy projekty, które będą wsparte w naszej Gminie. Zapraszamy na stronę internetową Gminy, gdzie pojawią się informacje i ankieta dla Państwa. Ten dialog pozwoli nam na wspólną naukę, pozwoli stworzyć miejsce dobre do życia i pracy. 


Artykuł prasowy 2

Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Drzewica

Gmina Drzewica wkracza w przyszłość. Zakończono prace nad Strategią Rozwoju Elektromobilności na terenie gminy. Niewielka liczba gmin z województwa łódzkiego podjęła trud stworzenia takich dokumentów - a warto, ponieważ to dzięki nim w kolejnych latach będzie można tworzyć infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych z pomocą dotacji. Co ważne, władze gminy już na stworzenie tego dokumenty uzyskały stu procentową dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czysty transport stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju w gminach. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem i innymi ekologicznymi paliwami. Polska w 2017 roku podjęła działania zmierzające do stworzenia  warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym, dlatego też 11 stycznia 2018 roku została uchwalona ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019 poz. 1124 z późn. zm.). Nowe regulacje mają stymulować rozwój transportu nisko i zero emisyjnego oraz zastosowanie paliw ekologicznych.

Przyjmowana strategia i realizacja jej założeń pozwolą, obok usprawnienia ruchu na terenie gminy, na ograniczenie emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy. Celem bezpośrednim strategii jest rozwój elektromobilności na terenie gminy Drzewica. Niezwykle ważnym elementem jest również integracja systemu transportowego gminy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną oraz autobusową komunikacją zbiorową.

Na terenie gminy Drzewica nie ma w tym momencie ani jednej ogólnodostępnej ładowarki do pojazdów elektrycznych.  Dlatego należy stwierdzić, że w tym momencie  gmina nie posiada żadnej infrastruktury służącej elektromobilności. Działania inwestycyjne należy wzbogacić o inne, które spopularyzują elektromobilność oraz stworzą system sprawny i użyteczny.

Pierwszym i najważniejszym elementem musi być budowa podstawowej infrastruktury służącej elektromobilności. Chodzi głównie o ładowarki oraz miejsca do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Stworzone zostaną publiczne, ogólnodostępne ładowarki do pojazdów. Szacuje się jednak, że większość mieszkańców, którzy zakupią pojazd elektryczny ładować go będą w warunkach domowych. W gminie występują pojedyncze obiekty wielorodzinne, gdzie ładowanie może sprawiać problem.

Innym elementem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, to źródło pochodzenia prądu używanego do ładowania pojazdów. Strategia elektromobilności musi więc wspierać odnawialne źródła energii zarówno w budownictwie publicznym jak i prywatnym. Konieczny staje się wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym całej gminy. Konieczny staje się montaż paneli fotowoltaicznych na większości budynków użyteczności publicznej. Pozwoli to na ograniczenie kosztów zakupu energii nie tylko do zasilenia taboru gminnego, ale funkcjonowania samych obiektów. Najważniejszym elementem strategii jest jednak spopularyzowanie odnawialnych źródeł energii pośród mieszkańców gminy. Instalacje fotowoltaiczne muszą się stać powszechne na dachach mieszkańców. Prowadzone będą równolegle działania promocyjne programów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pamiętać należy, że elektromobilność prowadzić będzie do wymiernych efektów ekologicznych tylko wtedy, gdy prąd pochodził będzie z odnawialnych źródeł energii, nie jak dotychczas z węgla.

Gmina Drzewica planuje również zakup 2 pojazdów zasilanych energią elektryczną. W tym momencie 100% pojazdów użytkowanych przez gminę jest zasilanych przez źródła konwencjonalne (paliwa płynne). Zmiana ma doprowadzić nie tylko do zmniejszenia emisyjności transportu lokalnego, ale również przyczynić się to promocji transportu zeroemisyjnego.  

Elektromobilność to również inne, małe pojazdy takie jak hulajnoga, rower, skutery, hoverboardy. Liczyć się należy z przyrostem osób, które poruszać się będą tymi pojazdami po drogach gminnych. To szansa na to aby osoby, które dotychczas nie korzystały z rowerówi innych małych środków transportu zrezygnowały z podróży samochodem.

Gmina Drzewica posiada potencjał do rozwoju turystyki. Turystyka może pomóc w przekształceniu małych, nieefektywnych gospodarstw rolnych i uzyskania nowych źródeł dochodu dla mieszkańców gminy. W ramach Strategii wytyczane będą i tworzone szlaki rowerowe dostosowane dla rowerów elektrycznych. Nowe szlaki mają przyciągnąć do gminy turystów i stworzyć bezpieczne drogi rowerowe dla samych mieszkańców. Planuje się współpracę wszystkich gmin sąsiednich w obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzonego w ramach Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego.

Znalezienie nowych modeli biznesowych upowszechniania pojazdów elektrycznych jest czynnikiem, który może znacznie przyspieszyć elektryfikację transportu w Polsce. Może również wprowadzić nowe pomysły do firm istniejących na terenie Gminy. Wdrożenie elektromobilności wytworzy zapotrzebowanie na nowe usługi np. obsługa samochodów elektrycznych, wymiana baterii, obsługa i montowanie rowerów elektrycznych, usługi zdalne.

Elektromobilność to temat wzbudzający duże emocje wśród mieszkańców, co pokazały badania ankietowe zorganizowane na terenie gminy. Dlatego jednym z celów musi się stać promocja elektromobilności oraz stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Mieszkańcy gminy muszą być aktywnie włączeni w system realizacji strategii. Nie można zapominać również o dzieciach, młodzieży, którzy to uczestniczyli w jej tworzeniu. Jak wynika z konsultacji, dzieci, młodzież chcą uczestniczyć w projektowaniu wiat dla rowerów, wyznaczać szlaki rowerowe.

Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Drzewica została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport  niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności