Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Honorowi Obywatele

Najwyższym wyróżnieniem Rady Gminy i Miasta Drzewica jest

tytuł
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Drzewica
nadawany w dowód uznania składanego zasłużonym osobom dla Drzewicy.


W szacownym gronie Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Drzewica znaleźli się kolejno:

 1. RAJMUND ADAMOWSKI( tytuł nadany Uchwałą Nr I/3/1992 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 14 lutego 1992 roku)- żołnierz i nauczyciel, strażak i społecznik.  W 1927 r. powołał do życia OSP w Domasznie, zainicjował założenie Gminnej Spółdzielni „Samopomocy Chłopskiej i prezesował OSP w Drzewicy. Wielki pedagog i przyjaciel młodzieży, był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Drzewicy i wicedyrektorem ZSZ i Technikum Mechanicznego w Drzewicy.

  W uznaniu zasług żołnierskich, pedagogicznych i społecznych odznaczony:

  - Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski;
  - Krzyżem za udział w wojnie 1918 – 21;
  - Medalem za Zwycięstwo i Wolność;
  - Medalem Komisji Edukacji Narodowej;
  - Złotym Znakiem Związku OSP na wstędze;
  - Złotym i srebrnym medalem „za zasługi dla pożarnictwa”;
  - Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego za Tajne Nauczanie w latach 1939 – 1945;
  - Złotą odznaką „Zasłużony dla LOK”;
  - Odznaką Tysiąclecia;
  - Honorową Odznaką Polskiego Związku Emerytów i Rencistów;
  W 1994 r. druh Adamowski otrzymał nominację na podporucznika Wojska Polskiego.
  Zmarł 27 listopada 1997r.

  Rajmund Adamowski

 2. ROMAN GORZELAK( tytuł nadany Uchwałą Nr I/3/1992 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 14 lutego 1992 roku) 

  Roman Gorzelak urodził się 28 lipca 1903 roku. To praca zawodowa związała Pana Gorzelaka z Drzewicą. W 1920 r. rozpoczął praktyki zawodowe w kancelarii gminnej, następnie został przeniesiony do Powiatu Opoczyńskiego, jako pracownik kancelaryjny, gdzie przepracował do roku 1934. Od tego roku aż do wybuchu wojny pracował na stanowisku zastępcy sekretarza Gminy Drzewica. Po zakończeniu wojny został zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Opocznie jako inspektor do spraw gminnych. W 1948 roku został przeniesiony na stanowisko sekretarza do Urzędu Gminy w Drzewicy, a od 1949 roku do Urzędu w Goździkowie. Kolejnym miejscem pracy od stycznia 1955 roku był Urząd Gminy Smogorzów. W maju 1955 roku został zatrudniony w FNS „Gerlach” w Drzewicy, gdzie pracował w dziale kontroli technicznej oraz w dziale administracyjno-socjalnym, aż do odejścia na emeryturę w 1969roku.
  Roman Gorzelak był społecznikiem. Pracował w komisji kultury i oświaty, był kronikarzem drzewickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Najbardziej lubił swą pracę społecznika jako opiekun zabytków. W piątą rocznicę nadania praw miejskich Drzewicy, Rada Gminy i Miasta w Drzewicy przyznała Panu Romanowi Gorzelakowi honorowy tytuł „Homo Drzeviciensis” w dowód uznania zasług w propagowaniu wiedzy o historii Drzewicy i jej okolic. Roman Gorzelak zmarł 11 października 1996 roku przeżywszy 93 lata. Wraz z żoną i dwojgiem swych dzieci spoczywa na cmentarzu parafialnym w Drzewicy.

  Roman Gorzelak

 3. KRZYSZTOF KOŁOMAŃSKI 
 4. MICHAŁ STANISZEWSKI
  (tytuł nadany Uchwałą Nr IV/29/2000 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 06 października 2000 roku)
  Za promowanie Miasta i Gminy Drzewica w kraju, Europie i na świecie; wicemistrzowie olimpijscy w kajakarstwie górskim. W/w na XXVII Olimpiadzie w Sydney zdobyli dla Polski srebrne medale w kategorii C-2 w kajakarstwie górskim.

  Srebrni medaliści z Sydney
 5. ROBERT KORZENIEWSKI (tytuł nadany Uchwałą Nr IV/29/2000 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 06 października 2000 roku)
  Za długoletnią pracę trenerską w naszym mieście ukoronowaną zdobyciem z Drzewiczanami wielu medali Mistrzostw Polski, Europy, Świata i Wicemistrzostwa Olimpijskiego w slalomie kajakowym. 
  Korzeniewski Robert

   
 6. RYSZARD KACZOROWSKI (tytuł nadany Uchwałą Nr XXIII/129/2004 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 29 grudnia 2004 roku) – były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.Nadanie honorowego obywatelstwa

W dniu 07 marca 2005 roku Rada Gminy i Miasta w Drzewicy nadała Panu Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu tytuł


,, Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Drzewica za okazywanie autentycznego poczucia patriotyzmu i krzewienia polskości wśród Polaków przebywających poza Ojczyzną.
Nadany tytuł jest uhonorowaniem Pana wkładu w odbudowę Wolnej i Niepodległej Polski.
Przyjęcie Honorowego Obywatelstwa przez Pana Prezydenta jest dla naszej gminy i jej mieszkańców wielkim zaszczytem”.


Dziękując za zaszczytne wyróżnienie Prezydent powiedział:

,,Przyjmuję to wyróżnienie jako wyraz wdzięczności skierowany do Polaków, którzy po wojnie zostali poza Ojczyzną, nie zgadzając się na układ stworzony w Jałcie. Broniliśmy niepodległości i wolności kraju, walcząc bez oręża. Spotkanie w Drzewicy – mieście z patriotyczną przeszłością – jest dla mnie szczególnie ważne. Życzę mojemu miastu coraz lepszego rozwoju. Niech żyje Drzewica i jej mieszkańcy.”


Prezydent Ryszard Kaczorowski dokonał wpisu do księgi honorowej:

,,Gminie i Miastu Drzewica życzenia wszelkiej pomyślności w dniu odebrania tytułu honorowego obywatela”.

Ryszard Kaczorowski w Drzewicy Ryszard Kaczorowski w Drzewicy


         7. MARIA TERESA NOWAKOWSKA ( tytuł nadany Uchwałą Nr X/78/2015 Rady Gminy i Miasta  w Drzewicy w dniu 21 września 2015 roku)

 

Maria Teresa Nowakowska, z domu Żybura, urodziła się w Bielskiej Woli w Powiecie Sarneńskim na Wołyniu. Ukończyła Gimnazjum w Zwoleniu. Po skończonych studiach na Akademii Medycznej w Lublinie w 1961 roku, wraz z mężem Witoldem  przeprowadziła się do Drzewicy. Doktor Nowakowska, mając specjalizację z medycyny przemysłowej prowadziła przychodnię zakładową przy Gerlachu. Po likwidacji placówki podjęła pracę w ośrodku zdrowia, którym kierowała przez wiele lat. Obecnie nadal prowadzi praktykę lekarską.

Pomoc pacjentom to nie jedyny aspekt aktywności Mari Teresy Nowakowskiej w lokalnym środowisku. Drugim równie ważnym jest działalność społeczna i samorządowa. Maria Teresa Nowakowska otrzymała mandat radnej Rady Gminy i Miasta Drzewica w 1978 roku. Zaufanie społeczne przekłada się również na autorytet wśród radnych. 6 czerwca 1990 roku doktor Nowakowską wybrano na przewodniczącą Rady Gminy i Miasta. Tę funkcję sprawowała przez sześć kadencji. To niestrudzony lekarz i społecznik wielkiego formatu. Z niezwykłą empatią, cierpliwością życzliwością i zrozumieniem pochyla się nad każdym chorym i potrzebującym wsparcia. Maria Teresa Nowakowska bez wątpliwości zasługuje na miano „Judyma naszych czasów”.  Była również jedną z głównych inicjatorek powołania do życia  stowarzyszenia „Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy”. Od wielu lat jest członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewicy oraz Zarządu Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Drzewicy. Za pracę zawodową i społeczną doktor Maria Teresa Nowakowska  otrzymała odznaczenia państwowe i resortowe. Między innymi są to:

 - Odznaka za zasługi dla Województwa Kieleckiego przyznana 1973 roku

- Odznaka za zasługi dla Województwa Radomskiego przyznana w 1979 roku

- Złoty Krzyż Zasługi -1985 rok

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1990 rok

- Medal „Za Zasługi dla Służby Zdrowia – 1994 rok

- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 2000 rok