Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 7 marca 2021
Imieniny: Flicyty, Kajetana i Pauli
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

„Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego powiatu opoczyńskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Drzewica”

Projekt

„Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego powiatu opoczyńskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Drzewica” 

współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 636 240, 00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 540 804, PLN

Środki z budżetu Gminy Regionalnego Miasta Drzewica:  95 436,00  PLN

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych w Gminie i Mieście Drzewica, powiecie opoczyńskim oraz całym województwie łódzkim, a także zmniejszanie ich skutków.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów bezpośrednich:

  • Pierwszy cel bezpośredni to ochrona terenów leśnych w Gminie i Mieście Drzewica w powiecie opoczyńskim. Cel będzie zrealizowany poprzez zwiększenie efektywności działań na trudnych terenach wymagających użycia sprzętu o nowoczesnych układach napędowych.
  • Drugim celem bezpośrednim jest ochrona przed szczególnymi zagrożeniami chemicznymi krajowych układów transportowych w szczególności na linii kolejowej oraz drogach.
  • Trzeci cel bezpośredni to zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wszystkim mieszkańcom gminy.
  • Czwartym celem bezpośrednim jest skrócenie czasu reakcji na zagrożenia środowiskowe. 
  • Piątym celem bezpośrednim jest zwiększenie efektywności rozwiązań w zakresie zapobiegania zagrożeniom poprzez zastosowanie innowacji technicznych, organizacyjnych oraz produkcyjnych

W ramach projektu zakupiono dla OSP Drzewica samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki Mercedes Benz.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

RPO Samochód Strażacki Dla OSP Drzewica 1 RPO Samochód Strażacki Dla OSP Drzewica 2 RPO Samochód Strażacki Dla OSP Drzewica 3