Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Organizacja imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy Drzewica

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Tytuł operacji: „Organizacja imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy Drzewica”


Cel operacji: Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez udział w imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru objętego LSR

Zakres operacji obejmuje organizację imprez kulturalnych, sportowych:

  1. 1VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica; 
  2. Letnie spotkania z muzyką klasyczną;
  3. Dożynki Gminne.

W ramach projektu wykonano materiały promocyjne: smycze, opaski odblaskowe, kalendarz na rok 2014

Okres realizacji: 2013 rok

Umowa o przyznanie pomocy nr 01215-6930-UM0540184/13 została podpisana 4 grudnia 2013r.

wartość inwestycji: 59.921,31 zł
wartość dofinansowania: 30.642,01 zł

Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś IV Leader.
Zadanie zrealizowane zostało z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Dożynki Gminne Letnie spotkania z muzyką klasyczną VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica