Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Regulamin Internetowej Bazy Firm

REGULAMIN INTERNETOWEJ BAZY FIRMHerb

W celu promowania lokalnej przedsiębiorczości Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy utworzył INTERNETOWĄ BAZĘ FIRM, dostępną na portalu internetowym Urzędu Gminy i Miasta – www.drzewica.pl.

  • Udział w BAZIE jest bezpłatny.
  • W bazie może znaleźć się każdy przedsiębiorca

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania Bazy Firm umieszczonej na portalu www.drzewica.pl, którego właścicielem i Administratorem jest Gmina Drzewica, z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica.
Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części Regulaminu:
Regulamin - zbiór treści normujących ogólnie przyjęte zasady postępowania
Portal – elektroniczna platforma o adresie internetowym www.drzewica.pl
Administrator – zarządzający portalem - Gmina Drzewica,
Wizytówka – informacje o firmie w formie prezentacji zawierającej podstawowe dane teleadresowe, adres strony www oraz poczty elektronicznej, dane NIP oraz REGON. W wizytówce pokazywana jest także lokalizacja firmy, formularz kontaktowy oraz (w razie woli wyrażonej przez przedsiębiorcę) informacje o chęci kooperacji.
Giełda kooperacyjna – miejsce, gdzie przedsiębiorcy mogą zamieszczać informacje o chęci podjęcia współpracy – kooperacji.
Kontrahent – jest to prowadzący działalność gospodarczą Przedsiębiorca zamieszczający elektroniczną wizytówkę w Portalu.

§ 2

Zawartość treści przekazywanych do zamieszczenia w Portalu (zarówno w prezentacjach firmowych Wizytówek jak Giełdzie kooperacyjnej), nie może być sprzeczna i niezgodna z przepisami prawa, przyjętymi normami etycznymi czy dobrymi obyczajami i zasadami dobrego współżycia społecznego, obowiązującymi na terenie Polski.

§ 3

W sytuacji kiedy Administrator stwierdzi fakt naruszenia powyższych zasad może korzystając ze swoich uprawnień wstrzymać publiczną emisję wizytówki przedsiębiorcy lub nawet ją usunąć.

§ 4

Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia treści Wizytówki czy treści ogłoszenia do Giełdy kooperacyjnej, lub ich modyfikacji, bez podania przyczyny.

§ 5

Administrator jako zarządzający portalem nie odpowiada za zawartość treści wpisywanych przez przedsiębiorców w Wizytówce i Giełdzie kooperacyjnej, nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie skutki powstałe w wyniku podania przez nich, do zamieszczenia na portalu, nieprawdziwych lub niepełnych danych.

§ 6

Za treści publikowanych na Portalu ofert odpowiada tylko i wyłącznie przekazujący je Administratorowi Przedsiębiorca.

§ 7

Zamieszczona w bazie firm na Portalu www.drzewica.pl Wizytówka musi dotyczyć firmy prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Polski.

§ 8

Administrator i Portal nie biorą udziału w ewentualnych transakcjach i nie pośredniczą we współpracy pomiędzy jego Kontrahentami, nie ponoszą także odpowiedzialności prawnej za ewentualne spory i konsekwencje prawne wynikające ze współpracy nawiązanej dzięki działalności Portalu. Wszelkie nieporozumienia między sobą Kontrahenci rozwiązują samodzielnie.

§ 9

Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści znajdujących się na Portalu www.drzewica.pl, bez zgody Administratora jest zabronione.

§ 10

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych, niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi i innymi awariami spowodowanymi siłami natury.

§ 11

Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działalności i usług świadczonych przez Portal www.drzewica.pl, powinny być składane w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej, poprzez przesłanie listem poleconym na adres: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica. (z dopiskiem www.drzewica.pl–Baza Firm). Rozpatrzenie reklamacji, bądź odpowiedź na uwagę nastąpi w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. Zgłaszający zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.

§ 12

Kontrahenci - Przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.

§ 13

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Portalu.

§ 14

Administrator zabrania umieszczania:
a) serwisów o treści erotycznej oraz warezowej (zawierającej nielegalne oprogramowanie);
b) serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Administratora Operatora.


W przypadku problemów z logowaniem, zagubienia hasła lub pytań związanych z Internetową Bazą Firm należy kontaktować się z Administratorem: