Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Budowa drogi gminnej w m. StrzyżówEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

„Budowa drogi gminnej w m. Strzyżów”

 

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Strzyżów poprzez budowę drogi gminnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opis projektu:

Operacja obejmuje wykonanie robót budowlanych  w zakresie budowy drogi o szerokości jezdni 3,0 m (na mijankach 5,0m), długości całkowitej 357 m, szerokość poboczy 1,0 m (0,75 m).

Konstrukcja jezdni:

- podbudowa z tłucznia 31,5/63 mm gr. 20 cm – 1480 m2,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 1459 m2.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa się poprzez wykonanie 3 sztuk wypustów deszczowych zlokalizowanych w ścieku. Wpusty zostały połączone przykanalikami ze studnią z osadnikiem i odprowadzone do zbiorników bezodpływowych.

Wykonano obostrzenia 1-go stopnia i uziemienie istniejących słupów.

Zamontowano oznakowanie drogowe.

Projekt zrealizowany na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00042-65151-UM0500095/16 z dnia 28 września 2016r zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego

Wartość operacji: 334 119,35 zł

Wartość dofinansowania: 212 600,00 zł