Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w pokoju nr 6 na parterze budynku Urzędu Miejskiego  w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22 .

 

Godziny pracy Punktu: 

- od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Drzewicy

 

Działalność Punktu jest efektem Porozumienia Gminy Drzewica z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zgodnie z zapisami  § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia publikujemy aktualne dane, ze stanem na dzień 31.03.2024 r. dotyczące wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Drzewica.

 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2024 roku

 

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

 

Gmina Drzewica

 

 

271 szt.

 

194 szt.

 

 

124 szt.

 

 

   2 236 351,60 zł

 

 

 

 

W ramach działania Punktu mieszkańcy Gminy Drzewica mogą uzyskać kompleksowe i precyzyjne informacje o wsparciu finansowym na wymianę pieców i termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz pomoc przy złożeniu wniosku o dofinansowanie.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy Program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dla kogo?

Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie można uzyskać na:

- wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (pieców, kotłów) na nowoczesne  

  źródła ciepła spełniające normy określone w Programie.

- przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (m.in. ocieplenie budynku,

  wymiana stolarki drzwiowej, wymiana stolarki okiennej).

Ile?

Maksymalne  dofinansowanie :  

- podstawowy poziom  z kompleksową termomodernizacją  wynosi 66 000 zł

- podwyższony  poziom z kompleksową  termomodernizacją wynosi 99 000 zł

- najwyższy  poziom z kompleksową termomodernizacją   wynosi 135 000 zł 

Szczegółowe dane oraz materiały informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie:

 https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Ze względu na ograniczony zakres czasowy działania Punktu osoby zainteresowane wizytą  i uzyskaniem pomocy proszone są o wcześniejsze zgłoszenia pod numerem telefonu 48 375-72-01,  48 375-79-83.

                                                   Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w pokoju nr 6 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22 .

Godziny pracy Punktu: 

- od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Drzewicy

Działalność Punktu jest efektem Porozumienia Gminy Drzewica z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zgodnie z zapisami  § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia publikujemy aktualne dane, ze stanem na dzień 30.06.2023r. dotyczące wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Drzewica.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

stan od początku trwania programu do dnia 30.06.2023 roku

 

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

 

Gmina Drzewica

 

 

193 szt.

 

155 szt.

 

 

99 szt.

 

 

   1 677 608,58 zł

 

 

 

W ramach działania Punktu mieszkańcy Gminy Drzewica mogą uzyskać kompleksowe i precyzyjne informacje o wsparciu finansowym na wymianę pieców i termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz pomoc przy złożeniu wniosku o dofinansowanie.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy Program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dla kogo?

Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie można uzyskać na:

- wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (pieców, kotłów) na nowoczesne   

  źródła ciepła spełniające normy określone w Programie.

- przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (m.in. ocieplenie budynku,

  wymiana stolarki drzwiowej, wymiana stolarki okiennej).

Ile?

Maksymalne  dofinansowanie :   

- podstawowy poziom  z kompleksową termomodernizacją  wynosi 66 000 zł

- podwyższony  poziom z kompleksową  termomodernizacją wynosi 99 000 zł

- najwyższy  poziom z kompleksową termomodernizacją   wynosi 135 000 zł 

Szczegółowe dane oraz materiały informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Ze względu na ograniczony zakres czasowy działania Punktu osoby zainteresowane wizytą  i uzyskaniem pomocy proszone są o wcześniejsze zgłoszenia pod numerem telefonu 48 375-72-01,  48 375-79-83.


Wymieniłeś stary kocioł na nowy, ekologiczny?             

Dodatkowe 3000 zł czeka na Ciebie!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do udziału w Konkursie EKO-DOM. Konkurs zorganizowano z okazji trzydziestolecia WFOŚiGW w Łodzi. Co miesiąc Fundusz przyzna do 30 nagród po 3000 zł.

Wspieramy „Czyste Powietrze”! 

Nagrodę może dostać każdy, kto:

  1. w ramach programu „Czyste Powietrze” wymienił stary, nieefektywny kocioł na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła,
  2. otrzymał wypłatę dofinansowania w 2023 r.,
  3. dostarczył formularz zgłoszeniowy do Funduszu w ciągu 30 dni od otrzymania środków z dotacji. 

Pochwal się swoimi działaniami proekologicznymi, opracuj hasło promujące program dotacyjny „Czyste Powietrze” i zgarnij nagrodę!

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.12.2023 r.

Szczegóły Konkursu w regulaminie na stronie WFOŚiGW w Łodzi.

Zapytania dotyczące konkursu można zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną:

48/ 375-72-01, e-mail; czyste.powietrze@drzewica.pl

 lub 42/208 20 75, e-mail: ekodom@wfosigw.lodz.pl