Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 30 września 2023
Imieniny: Geraldy, Honoriusza i Wery
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"


                                                   

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w pokoju nr 6 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22 .

Godziny pracy Punktu: 

- od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Drzewicy

Działalność Punktu jest efektem Porozumienia Gminy Drzewica z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zgodnie z zapisami  § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia publikujemy aktualne dane, ze stanem na dzień 30.06.2023r. dotyczące wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Drzewica.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

stan od początku trwania programu do dnia 30.06.2023 roku

 

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

 

Gmina Drzewica

 

 

193 szt.

 

155 szt.

 

 

99 szt.

 

 

   1 677 608,58 zł

 

 

 

W ramach działania Punktu mieszkańcy Gminy Drzewica mogą uzyskać kompleksowe i precyzyjne informacje o wsparciu finansowym na wymianę pieców i termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz pomoc przy złożeniu wniosku o dofinansowanie.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy Program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dla kogo?

Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie można uzyskać na:

- wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (pieców, kotłów) na nowoczesne   

  źródła ciepła spełniające normy określone w Programie.

- przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (m.in. ocieplenie budynku,

  wymiana stolarki drzwiowej, wymiana stolarki okiennej).

Ile?

Maksymalne  dofinansowanie :   

- podstawowy poziom  z kompleksową termomodernizacją  wynosi 66 000 zł

- podwyższony  poziom z kompleksową  termomodernizacją wynosi 99 000 zł

- najwyższy  poziom z kompleksową termomodernizacją   wynosi 135 000 zł 

Szczegółowe dane oraz materiały informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Ze względu na ograniczony zakres czasowy działania Punktu osoby zainteresowane wizytą  i uzyskaniem pomocy proszone są o wcześniejsze zgłoszenia pod numerem telefonu 48 375-72-01,  48 375-79-83.


Wymieniłeś stary kocioł na nowy, ekologiczny?             

Dodatkowe 3000 zł czeka na Ciebie!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do udziału w Konkursie EKO-DOM. Konkurs zorganizowano z okazji trzydziestolecia WFOŚiGW w Łodzi. Co miesiąc Fundusz przyzna do 30 nagród po 3000 zł.

Wspieramy „Czyste Powietrze”! 

Nagrodę może dostać każdy, kto:

  1. w ramach programu „Czyste Powietrze” wymienił stary, nieefektywny kocioł na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła,
  2. otrzymał wypłatę dofinansowania w 2023 r.,
  3. dostarczył formularz zgłoszeniowy do Funduszu w ciągu 30 dni od otrzymania środków z dotacji. 

Pochwal się swoimi działaniami proekologicznymi, opracuj hasło promujące program dotacyjny „Czyste Powietrze” i zgarnij nagrodę!

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.12.2023 r.

Szczegóły Konkursu w regulaminie na stronie WFOŚiGW w Łodzi.

Zapytania dotyczące konkursu można zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną:

48/ 375-72-01, e-mail; czyste.powietrze@drzewica.pl

 lub 42/208 20 75, e-mail: ekodom@wfosigw.lodz.pl