Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

IV.2.2 Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZMNIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Tytuł projektu

 „Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy ”

Beneficjent

Gmina i Miasto Drzewica


Źródło współfinansowania

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja.


Wartość całkowita  2 369 999,37 zł.

Wartość dofinansowania  550 278,59 zł


Okres realizacji:  18.04.2017 – 29.12.2017


Cele projektu

Cel bezpośredni:

Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Drzewica.

 

Cele szczegółowe:

  1. zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej (użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Gminie i Mieście Drzewica;
  2. obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie Gminy;
  3. ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Drzewica;
  4. wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii , urządzeń i instalacji grzewczych na terenie Gminy;
  5. wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

Zakres rzeczowy projektu:

1) wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników;

 2) wykonanie nowej instalacji c.w.u. z nowym źródłem energii – kolektory słoneczne z instalacją solarną;

3) budowa systemu fotowoltaicznego;

4) usprawnienie funkcjonowania wentylacji naturalnej

5) zastosowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych typu led.

Projekt wykorzystuje i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje grzewcze – OZE (ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne z instalacją solarną, jako nowe źródło energii).


 

 

POWIĄZANE LINKI

www.rpo.lodzkie.pl    

informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu wrzesień 2016r.

http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/302-inf-o-umowach-o-dofin-4.2.2/Zalacznik-cz-2-Informacja-o-umowach.pdf


Inwestycja przed projektemZakres prac wykonany w II kw.2017r.

Wykonawca zadania zrealizował prace budowlane w zakresie: robót remontowych, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykonywane są prace powodujące zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy i Miasta  poprzez: wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji c.w.u. z nowym źródłem energii – montaż kolektorów słonecznych z instalacją solarną, budowę systemu fotowoltaicznego – montaż ogniw fotowoltaicznych (43 panele o mocy 280 Wp), modernizację instalacji oświetleniowej (zastosowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED).


Gmina i Miasto Drzewica zrealizowała zakres rzeczowy projektu: „Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy”

  1. Roboty budowlane obejmujące: wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji c.w.u, montaż kolektorów słonecznych i instalacji solarnej,, montaż ogniw fotowoltaicznych: 43 panele o mocy 280 Wp, modernizację systemu oświetlenia, roboty towarzyszące – instalacyjne, budowlane, elektryczne. 
  2. W celu prawidłowego i terminowego wykonania prac budowlanych i instalacyjnych zlecono usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej.
  3. Po zrealizowaniu projektu w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy umieszczono tablicę pamiątkową.

 Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy po zrealizowaniu projektu