Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 29 września 2020
Imieniny: Michaliny, Michała i Rafała
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

III edycja „Drzewickich Grantów Oświatowych” rozstrzygnięta

18.12.2018

W dniach 07 i 12 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy odbyły się spotkania komisji oceniającej wnioski.

Spośród 17 złożonych wniosków, komisja oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 81/2018 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 5 grudnia 2018 r. rekomendowała do dofinansowania 15 wniosków na łączną kwotę 47 824,52 zł. W realizację grantów zaangażowanych będzie  24  nauczycieli z 6 placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Drzewica. Zajęcia w ramach   III edycji DGO będą się odbywały w okresie od stycznia do czerwca 2019 r.

Dofinansowaniem objęto wnioski, które:

-   w wymiarze indywidualnym, szkolnym i lokalnym przynoszą pozytywne rezultaty,

-   prezentują szczególne walory merytoryczne i organizacyjne,

-   wykraczają zasięgiem działania poza poziom placówki (środowisko lokalne, województwo,kraj),

-   przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz rozwijają ich zainteresowania i twórczość własną,

-   opierają się na współpracy z zewnętrznymi partnerami, takimi jak: szkoły i placówki oświatowe, instytucje, stowarzyszenia,

-   obejmują różnorodne formy aktywności i metody pracy, m.in. festiwale, przeglądy, turnieje, konkursy, warsztaty,

-    są alternatywną propozycją zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W styczniu 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy odbędzie się spotkanie z dyrekcją szkół oraz z nauczycielami, którzy zaangażowani będą w realizację DGO.

DGO finansowane są z budżetu Gminy i Miasta Drzewica na podstawie corocznie przyjmowanej uchwały budżetowej Rady Gminy i Miasta Drzewica z rezerwy celowej budżetu.

Informacja o postępach w realizacji poszczególnych DGO dostępna będzie na stronach internetowych zainteresowanych szkół podstawowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali wnioski na trzecią edycję konkursu i gratulujemy laureatom.

Uczniowie zainteresowanych szkół już od stycznia będą mogli wziąć udział w bardzo interesujących zajęciach pozalekcyjnych o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym, rekreacyjnym i integracyjnym.

W załączniku poniżej prezentujemy listę projektów, które otrzymały dofinansowanie.