Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy

31.01.2020
W piątek, 31 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy. Uczniowie odebrali zaświadczenia o wyborze na radnych, złożyli uroczyste ślubowanie i przyjęli trzy uchwały dotyczące składów osobowych komisji stałych.

W posiedzeniu wzięło udział 14 z 15 radnych wybranych podczas grudniowych wyborów przeprowadzonych we wszystkich szkołach działających na terenie Gminy Drzewica: Iga Bogatek, Oliwia Magdalena Jura, Jakub Białek, Kacper Jan Grzegorczyk, Maja Beeger, Jakub Piotr Grzegorczyk (wszyscy Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy), Jakub Wróblewski (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych), Marta Białek (Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie), Martyna Anna Kowalska (Szkoła Podstawowa w Brzustowcu), Kinga Aleksandra Matysiak (Szkoła Podstawowa w Idzikowicach) oraz Maciej Jan Grudziecki, Jakub Kamil Gwóźdź, Martyna Łucja Oracz i Martyna Pawul (wszyscy Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy). Młodzieży towarzyszyli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych Gminy Drzewica, urzędnicy, opiekunowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Za stołem prezydialnym zasiedli: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drzewicy Dorota Wiktorowicz, Zastępca Burmistrza Dominik Niemirski – Koordynator wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Jakub Gwóźdź, który prowadził sesję. Funkcję sekretarza obrad pełniła Maja Beeger.

Pierwsza część posiedzenia miała charakter uroczysty. Burmistrz Janusz Reszelewski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Wiktorowicz wręczyli szkolnym koordynatorom wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej oficjalne podziękowania za współpracę przy realizacji projektu pobudzającego aktywność obywatelską oraz zaangażowanie w przygotowanie uczniów. Dyplomy otrzymali: Bożena Fiderek (SP w Idzikowicach), Jolanta Gapys (SP w Domasznie i SP w Drzewicy), Agnieszka Składowska (SP w Domasznie), Anna Świderska (SP w Brzustowcu), Małgorzata Komar (SP w Radzicach Dużych) i Andrzej Kwiecień (ZSP w Drzewicy).

Najbardziej podniosłym punktem obrad było złożenie ślubowania przez młodzieżowych radnych. Tekst ślubowania odczytał najmłodszy wiekiem radny Jakub Grzegorczyk: „Ślubuję uroczyście jako radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy pracować dla dobra i pomyślności młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Drzewica, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił do wykonywania zadań Młodzieżowej Rady”. Ceremonia ślubowania została poprzedzona wręczeniem zaświadczeń o wyborze do MRM.

W dalszej części sesji zebrani zapoznali się z przebiegiem szkolnych kampanii wyborczych i działań projektowych, a także wynikami wyborów. Informacje w formie prezentacji multimedialnych zostały opatrzone komentarzem młodzieżowych radnych.  

Porządek obrad zakładał również podjęcie trzech uchwał w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych MRM. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Do Komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego weszli: Martyna Anna Kowalska – przewodnicząca, Kacper Jan Grzegorczyk, Jakub Białek, Oliwia Magdalena Jura, Kinga Aleksandra Matysiak, Martyna Łucja Oracz, Jakub Kamil Gwóźdź, Maciej Jan Grudziecki.

Do Komisji oświaty, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa i spraw społecznych zostali wybrani: Maja Beeger – przewodnicząca, Marta Białek, Jakub Białek, Oliwia Magdalena Jura, Kinga Aleksandra Matysiak, Iga Bogatek, Martyna Anna Kowalska, Martyna Łucja Oracz, Jakub Kamil Gwóźdź, Maciej Jan Grudziecki, Martyna Pawul, Jakub Piotr Grzegorczyk, Aleksandra Maria Sobczyk, Jakub Wróblewski.

Komisja rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej działać będzie w składzie: Martyna Pawul – przewodnicząca, Jakub Piotr Grzegorczyk, Marta Białek, Aleksandra Maria Sobczyk, Jakub Wróblewski, Kacper Jan Grzegorczyk, Iga Bogatek, Maja Beeger.

Posiedzenie zakończyło się gratulacjami dla młodzieżowych radnych oraz inicjatora projektu – Zastępcy Burmistrza Dominika Niemirskiego. Burmistrz Janusz Reszelewski życzył młodzieży owocnej pracy i udanej kadencji, wyrażając przekonanie, że niejeden z członków MRM dostanie się w przyszłości do dorosłej Rady Miejskiej w Drzewicy.