Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy II kadencji

24.03.2022
W czwartek, 24 marca 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy II kadencji. Uczniowie odebrali zaświadczenia o wyborze na radnych i złożyli uroczyste ślubowanie.

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych wybranych 18 listopada 2021 roku podczas wyborów przeprowadzonych we wszystkich szkołach działających na terenie Gminy Drzewica: Karolina Białek, Anna Bogatek, Alan Remian, Maria Zając, Julia Rogulska, Zuzanna Chabiera (wszyscy Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy), Antonina Rogulska i Martyna Konat (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych), Alina Stolarczyk (Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie), Julia Kowalczyk (Szkoła Podstawowa w Brzustowcu), Klaudia Godzik (Szkoła Podstawowa w Idzikowicach), Aleksandra Pawul, Wiktor Karbownik, Tomasz Wiktorowicz i Dawid Fidos (Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy). Młodzieży towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Drzewica, urzędnicy, opiekunowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Za stołem prezydialnym zasiedli: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drzewicy Dorota Wiktorowicz, Zastępca Burmistrza Dominik Niemirski – koordynator wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także Tomasz Wiktorowicz (ZSP w Drzewicy), który jako najstarszy nowo wybrany radny poprowadził sesję. Funkcję sekretarza obrad pełniła Antonina Rogulska (SP w Radzicach Dużych).

Otwarcie posiedzenia poprzedziły informacje Zastępcy Burmistrza podsumowujące wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji oraz wystąpienie Przewodniczącej Rady Miejskiej, która oficjalnie przekazała głos młodzieży. 

Młodzież sprzeciwia się wojnie

Z uwagi na trwającą od 24 lutego 2022 roku inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę sesja rozpoczęła się od stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec wojny w Ukrainie:

My, ludzie młodzi, reprezentujący dzieci i młodzież z gminy i miasta Drzewica, wyrażamy stanowczy protest przeciwko działaniom militarnym sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Wojna prowadzi do ogromnych ofiar w ludziach i podważa fundamenty międzynarodowego systemu bezpieczeństwa.

Niech nasze stanowisko będzie wyrazem solidarności z obywatelami Ukrainy, a w sposób szczególny z naszymi rówieśnikami, którzy tak jak my, chcą żyć w kraju wolnym, zapewniającym bezpieczną przyszłość oraz przestrzeń do wzrastania i rozwoju.

Zapewniamy o naszej koleżeńskiej pomocy i wsparciu dla dzieci i młodzieży przybywającej do naszego kraju, naszej gminy. Domagamy się poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. Żądamy pokoju w Europie i na świecie.

Dopełnieniem apelu była minuta ciszy ku pamięci ofiar wojny w Ukrainie, w szczególności bezbronnych dzieci i młodzieży.

Gratulacje i podziękowania

Główną część posiedzenia zapoczątkowało wystąpienie Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego, który podkreślił, że działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej to znakomita lekcja demokracji i samorządności, propagująca postawy obywatelskie i aktywność społeczną wśród młodzieży. Pozwala na dialog między młodymi ludźmi a przedstawicielami „dorosłego” samorządu, co prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb młodzieży przez lokalne władze. Burmistrz pogratulował młodzieżowym radnym sukcesu w wyborach, życząc owocnej pracy i udanej kadencji.

Docenieni mogli poczuć się również szkolni koordynatorzy wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Z rąk Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej otrzymali bowiem oficjalne podziękowania za współpracę przy realizacji projektu pobudzającego aktywność obywatelską i za zaangażowanie w przygotowanie uczniów. Dyplomy odebrali: Agnieszka Bogatek (SP w Drzewicy i SP Domasznie), Monika Mastalska (SP w Idzikowicach), Anna Świderska (SP w Brzustowcu), Małgorzata Komar (SP w Radzicach Dużych) i Andrzej Kwiecień (ZSP w Drzewicy).

Zaświadczenia i ślubowanie

Po nauczycielach w rolach głównych wystąpili już najważniejsi uczestnicy sesji. Uczniowie otrzymali zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz złożyli uroczyste ślubowanie na radnego. Rotę ślubowania odczytała najmłodsza wiekiem radna – Julia Kowalczyk (SP w Brzustowcu):

Ślubuję uroczyście jako radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy pracować dla dobra i pomyślności młodzieży zamieszkałej na terenie gminy i miasta Drzewica, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił do wykonywania zadań Młodzieżowej Rady.

Prezentacje i plany

W dalszej części sesji zebrani zapoznali się z przebiegiem szkolnych kampanii wyborczych i działań projektowych, a także wynikami wyborów. Informacje w formie prezentacji multimedialnych zostały opatrzone komentarzem młodzieżowych radnych. 

Na zakończenie radni dowiedzieli się, że już za miesiąc wezmą udział w kolejnej sesji, podczas której wybiorą prezydium Rady oraz zatwierdzą składy komisji stałych.

Obszerną galerię zdjęć publikujemy na facebookowym profilu Gminy Drzewica