Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 22 kwietnia 2021
Imieniny: Łukasza, Kai i Nastazji
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Inwestycje gminne – wrzesień

06.09.2018

1. Droga Domaszno – zakończono II etap przebudowy.

Inwestycja realizowana od 2017 roku zbliża się do fazy finalnej. Zakończono wykonanie dwóch z trzech etapów przebudowy o łącznej długości ponad dwóch kilometrów. Do wykonania pozostaje trzeci  i ostatni odcinek drogi w Domasznie o długości ponad 800 m. Roboty budowlane obejmują swym zakresem przebudowę drogi o szerokości jezdni 5m, długości ponad 1000 metrów oraz wykonanie poboczy o szerokości 1m. Nawierzchnia drogi została wyrównana, wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Zrobiono także oczyszczenie rowów, przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na istniejących zjazdach oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.  

2. Budowa Domu Dziennego Senior + - Zakończyły się roboty konstrukcyjne, wykonano instalacje elektryczne i sanitarne, prowadzone są roboty wykończeniowe i instalacyjne w zakresie wentylacji mechanicznej. Wykonano elewacje w starej części budynku.

15 maja 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy została podpisana umowa na realizację zadania dotyczącego powstania dziennego domu pomocy osobom starszym w ramach projektu Senior+. Jakiś czas temu informowaliśmy państwa o decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert w ramach tegorocznej edycji programu ‘Senior+” na lata 2015-2020. Wśród beneficjentów jest Gmina Drzewica, której przyznano prawie 300.000 zł na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu „Senior+”. Wieloletni program „Senior+”  ma na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci placówek dla osób starszych. Polega na finansowym wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu dziennych domów „Senior+” i klubów „Senior+”. Dzienny Dom Senior+ w Drzewicy będzie zlokalizowany w gminnym budynku przy ul. Braci Kobylańskich 26. W tym celu piętro nad Warsztatem Terapii Zajęciowej zostanie przebudowane i zaadaptowane na potrzeby nowej placówki. Projekt zakłada gruntowną modernizację m.in. rozbiórkę starych i budowę nowych ścianek działowych, budowę klatki schodowej z windą, wymianę podłóg, montaż nowych instalacji oraz doprowadzenie do stanu używalności pod względem przepisów ppoż. Plany przewidują także renowację elewacji całego gmachu oraz budowę miejsc parkingowych. Po remoncie, oddaniu do użytku i otwarciu placówka obejmie opieką dwadzieścia pięć osób z terenu Gminy i Miasta Drzewica. Seniorom zapewniona będzie opieka, codziennie od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Będzie to opieka związana z udzielaniem pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz innych usługach wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Podstawowy zakres obejmować będzie usługi: socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz terapii zajęciowej.

3. Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelnia - zakończono roboty budowlane, wykonywana jest kosmetyka budynku. Dobiegają końca roboty wykończeniowe.

Inwestycja dotyczy budowy świetlicy w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły filialnej w Jelni. Budynek świetlicy to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia i poddasza, składający się z następujących pomieszczeń: świetlica, pom. socjalne, porządkowe, łazienki damska i męska, szatnia. Powierzchnia zabudowy wynosi ponad 200 m2, natomiast powierzchni użytkowej będzie ok 160 m2. Oczywiście do budynku podprowadzone będą wszystkie media. Ponadto wykonany zostanie parking oraz nawierzchnia chodników z kostki brukowej. Efekt finalny będziecie Państwo mogli zobaczyć niebawem.  

4. Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy - wykonano instalacje wewnętrzne prowadzone są roboty elewacyjne (docieplenie styropianem i ściana osłonowa z cegły), wykonywane są także roboty przygotowawcze pod budowę wiaty autobusowej

16 maja w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy podpisano umowę na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy”.  W ramach przebudowy powstanie wiata nad przystankami, wyburzona zostanie część ścianek działowych i wmurowane zostaną nowe ściany, które stworzą przestrzeń wiatrołapu, poczekalni, łazienki dla pasażerów i osób niepełnosprawnych a także pomieszczenia gospodarcze. Wydzielone zostanie również pomieszczenie kotłowni w której zamontowany zostanie piec elektryczny oraz urządzenia fotowoltaiki. Budynek zyska nową jakość dzięki wymianie pokrycia dachowego oraz nowej elewacji.

5. Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Drzewica - Zamontowano większą część instalacji.

27 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy podpisano umowę na dostawę i montaż 490 instalacji solarnych w ramach programu „Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych”. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Kontrakt zrealizuje firma ANTINUS Sp. z o.o. ze Skierniewic, która złożyła najkorzystniejsza ofertę. Planowany termin zakończenia prac to 15 listopada 2018 roku.

6. Przebudowa drogi w Radzicach Dużych – wykonywane są roboty budowlane.

W Radzicach Dużych przebudowana zostanie droga od szkoły podstawowej w kierunku Świerczyny. Położona zostanie nowa warstwa ścieralna, ale co najważniejsze do kolonii zostanie poprowadzony chodnik z barierą. Poza tym powstaną także miejsca parkingowe przy obiekcie sportowym a także zatoki dla autobusów.

 

7.   Plac zabaw w Giełzowie – zawarto umowę na wykonanie.

Na początku roku Gmina i Miasto Drzewica złożyła wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich: budowę placu zabaw w miejscowości Giełzów.

8.  Ul. Armii Krajowej w Drzewicy - dobiegają końca roboty budowlane. Trwa uzupełnienie poboczy tłuczniem

Wykonanie robót budowlanych obejmuje swym zakresem przebudowę drogi o szerokości jezdni 4,5 m oraz długości blisko pół kilometra. To także wykonanie jednostronnego chodnika i pobocza. Przebudowa samej nawierzchni jezdni to wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów z kostki brukowej oraz montaż drenu wypełnionego kruszywem.

9.  Odwodnienie drogi w Trzebinie - zakończono prace.

Na odcinku drogi gminnej w Trzebinie wykonane zostały roboty budowlane mające na celu odwodnienie rowów. Polegały one na oczyszczeniu rowu drogowego z namułu, umocnieniu dna rowu i skarp,  budowie przepustów drogowych oraz ścianek czołowych przy przepustach. Wykonane zostały także zjazdy na działki rolne i posesje.

10.   Budowa placu zabaw na osiedlu Mieszka I w ramach Budżetu Obywatelskiego Drzewicy - dobiegają końca prace budowlane.

Plac zabaw na Os. Mieszka I już niebawem nabierze zupełnie innego wyglądu. Zakres prac obejmie demontaż starych elementów wyposażenia, dostawę oraz montaż nowych elementów, wykonanie nowego ogrodzenia oraz wykonanie piaskowej i poliuretanowej warstwy bezpiecznej na całej powierzchni placu zabaw.

11.   Droga Brzustowiec Smugi – przekazano plac budowy.

W Brzustowcu wykonane zostaną roboty budowlane związane z przebudową istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej. Wykonane zostaną roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, wykopy pod poszerzenia, podbudowa z kruszywa łamanego. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej na którą położona zostanie warstwa mineralno-bitumiczna. Pobocza utwardzone zostaną kruszywem.

Zachęcamy do odwiedzenia Biuletynu Informacji Publicznej UGiM w Drzewicy gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, które są aktualnie realizowane, ale także wszystkie informacje dotyczące przyszłych inwestycji.