Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica

19.07.2023
Burmistrz Drzewicy na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z 2023r. poz. 28) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Drzewica.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 28.07.2023 r. do 28.08.2023 r. w następujących formach:

  1. zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.drzewica.pl
  2. warsztatów stacjonarnych przeprowadzonych w dniu 3 sierpnia 2023 r. dla osób zapisanych przez formularz elektroniczny, w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy ul. Stawowa 27A, 26-340 Drzewica, godz. 17:00, z możliwością przeprowadzenia konsultacji on-line dla osób chętnych;
  3. zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest pracownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Rozwoju Lokalnego i Promocji tel. 48 375 7983.

Wersja elektroniczna formularza konsultacyjnego dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/UtRRv33wxisZkCBbA

Formularz elektroniczny do zgłoszenia udziału w warsztatach stacjonarnych w dniu 3 sierpnia 2023 roku, godz. 17.00, dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/k2TdF7DovCLjnmXr7

Więcej informacji w załącznikach poniżej.