Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Obywatelskie projekty mieszańców Gminy Drzewica

14.03.2024
Dziewiętnaście projektów obywatelskich złożyli mieszkańcy Gminy Drzewica w ramach inicjatywy „Granty Obywatelskie 2024”. Pozytywną weryfikację przeszły wszystkie propozycje. Siedemnaście z nich otrzyma rekomendację do realizacji bez potrzeby głosowania, natomiast dwie zostaną objęte publicznym głosowaniem, które odbędzie się w mieście Drzewica. 

Inicjatywa „Granty Obywatelskie 2024” ma formę konsultacji społecznych obejmujących projekty o charakterze:

* inwestycyjnym, które mogą być realizowane na terenie miasta Drzewica;

* nieinwestycyjnym, które mogą być realizowane na terenie sołectw Gminy Drzewica.

Pierwszy etap konsultacji polegał na zgłaszaniu propozycji projektów obywatelskich. W wymaganym terminie – między 29 stycznia a 29 lutego 2024 roku – do Urzędu Miejskiego w Drzewicy wpłynęło dziewiętnaście wniosków wraz listami poparcia ze wszystkich miejscowości z terenu Gminy Drzewica.

Propozycje mieszkańców zostały poddane prawnej, formalnej i finansowej weryfikacji. Wymogi formalne spełniło wszystkie dziewiętnaście projektów.

 

LISTA PROJEKTÓW OBYWATELSKICH ZŁOŻONYCH W RAMACH INICJATYWY „GRANTY OBYWATELSKIE 2024”

 

Numer projektu Miejsce realizacji Tytuł zadania  Przyjęty/nieprzyjęty 
 1.  
RADZICE DUŻE  Piknik Rodziny. PRZYJĘTY
 1.  
BRZUZA  Spotkanie integracyjne  mieszkańców wsi Brzuza. PRZYJĘTY
 1.  
WERÓWKA  Jednodniowa wycieczka krajoznawcza w Góry Świętokrzyskie. PRZYJĘTY
 1.  
ZAKOŚCIELE  Spotkanie integracyjne  mieszkańców wsi Zakościele. PRZYJĘTY
 1.  
BRZUSTOWIEC  Wycieczka do Centrum Nauki  Kopernik. PRZYJĘTY
 1.  
IDZIKOWICE  Piknik integracyjny                                     „NA POWITANIE LATA”. PRZYJĘTY
 1.  
ŻDŻARY  Wycieczka integracyjna. PRZYJĘTY
 1.  
ŚWIERCZYNA  Wycieczka do Sandomierza. PRZYJĘTY
 1.  
TRZEBINA  Piknik Rodzinny. PRZYJĘTY
 1.  
KRZCZONÓW  Organizacja wycieczki jednodniowej do Sandomierza dla mieszkańców Krzczonowa. PRZYJĘTY
 1.  
GIEŁZÓW  Wiejskie spotkanie integracyjne „LATO 2024”. PRZYJĘTY
 1.  
DĄBRÓWKA  Piknik Rodzinny. PRZYJĘTY
 1.  
DOMASZNO  Wycieczka krajoznawcza do Warszawy. PRZYJĘTY
 1.  
JELNIA  Imprezy o charakterze integracyjnym, sportowym, turystycznym i rekreacyjnym (Rajd Rowerowy, Festyn Rodzinny) PRZYJĘTY
 1.  
RADZICE MAŁE  Impreza integracyjna. PRZYJĘTY
 1.  
STRZYŻÓW  Jednodniowa wycieczka autokarowa. PRZYJĘTY
 1.  
ŻARDKI  Na sportowo w Żardkach (piknik). PRZYJĘTY
 1.  
DRZEWICA  Budowa oświetlenia na drodze wewnętrznej  łączącej ul. Kolejową                z ul. Błonie. PRZYJĘTY
 1.  
DRZEWICA  Budowa miejsca odpoczynku rowerzystów w Drzewicy. PRZYJĘTY

 

Przyjęte projekty zostały dopuszczone do drugiego etapu konsultacji, czyli publicznego głosowania. Co ważne, głosowanie odbędzie się jednak wyłącznie w Drzewicy, ponieważ tu pozytywnie zweryfikowano więcej niż jeden wniosek.

Projekty z pozostałych siedemnastu miejscowości (sołectw) – Radzic Dużych, Brzuzy, Werówki, Zakościela, Brzustowca, Idzikowic, Żdżar, Świerczyny, Trzebiny, Krzczonowa, Giełzowa, Dąbrówki, Domaszna, Jelni, Radzic Małych, Strzyżowa i Żardek – uzyskają rekomendację do realizacji z pominięciem głosowania.

Głosowanie w Drzewicy obejmie dwa projekty pn. „Budowa oświetlenia na drodze wewnętrznej  łączącej ul. Kolejową z ul. Błonie.” oraz „Budowa miejsca odpoczynku rowerzystów w Drzewicy.” Zostanie przeprowadzone w dniach 8 kwietnia - 22 kwietnia 2024 roku w formie tradycyjnej oraz elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Gminy Drzewica.

Prawo do głosowania będzie przysługiwało każdemu mieszkańcowi miasta Drzewica. Głosujący może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie miasta Drzewica.

Wyniki głosowania poznamy do 30 kwietnia 2024 roku. Zadanie, które otrzyma największe poparcie, zostanie zaproponowane do realizacji w budżecie Gminy Drzewica na 2024 rok – podobnie jak zatwierdzone już projekty z siedemnastu sołectw.

Dodajmy, że środki finansowe na realizację tegorocznych projektów obywatelskich zostały podzielone na pule obejmujące miasto Drzewica oraz sołectwa Gminy Drzewica. W przypadku miasta Drzewica pula wynosi 150.000,00 zł, natomiast każde z sołectw może rozdysponować po 7.000,00 zł.

 

Załącznik: