Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 15 maja 2021
Imieniny: Dionizego, Nadziei i Zofii
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Ogłoszenie o naborze nr 4/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej

03.09.2018

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od dnia 17.09.2018 r. do dnia 01.10.2018r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Zakres tematyczny operacji:
Rozwijanie działalności gospodarczej

Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

- 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
- Prawo przedsiębiorców.

Wysokość pomocy:
Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wysokość pomocy przyznana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 936 335,00 zł.Załącznik: