Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 18 kwietnia 2021
Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy i Gościsławy
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Remont na ulicy Fabrycznej w Drzewicy

17.09.2020

 

Trwa realizacja drugiego zadania inwestycyjnego Gminy Drzewica, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2020 – „Remontu drogi gminnej na ulicy Fabrycznej w Drzewicy”. Wartość inwestycji wynosi ponad 270 tys. zł.                                          

Remont drogi na ulicy Fabrycznej prowadzony jest na długości 295 m (odcinek od ulicy Zdrojowej do toru kajakowego). Zakłada ułożenie nowych nawierzchni na jezdni o szerokości od 5,3 m 6,0 m (warstwy ścieralnej i warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego) oraz na chodniku o zmiennej szerokości do 1,5 m (nawierzchni z kostki brukowej betonowej), a także modernizację zjazdów indywidualnych do posesji.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

* frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej (366,8 m2)

* ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (884 m2)

* rozebranie krawężników (562 m)

* rozebranie obrzeży (476 m)

* mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni bitumicznej (3668 m2)

* wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (183,4 t)

* wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 3 cm (1834 m2)

* ustawienie krawężników 15x30 (562 m)

* ustawienie obrzeży (476 m)

* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grub. 8 cm (884 m2)

* wykonanie oznakowania poziomego (72 m2)

* wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace realizowane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Zaskórski i Wspólnicy" z Gielniowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończą się w październiku.

Gminna inwestycja ma wartość 271.143,78 zł, przy czym 80% kosztów kwalifikowalnych zostanie pokryte ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2020.